Hovudpersonen

The Good Soldier Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

People

Novel on-lineŠvejk museumLiterární ArchivTravel diaryBlogFacebookContact

Franz Ferdinand and Sophie leave the Sarajevo Town Hall, five minutes before the assassination, 28 June 1914.

The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk is a novel with an unusually rich array of characters. In addition to the many who directly form part of the plot, a large number of fictive and real people (and animals) are mentioned; either through Švejk's anecdotes, the narrative or indirectly through words and expressions.

This web page contains short write-ups on the persons the novel refers to; from Napoléon in the introduction to captain Ságner in the last few lines of the unfinished Book Four. The list is sorted in to the order of which the names first appear. The chapter headlines are from Zenny Sadlon (Zdeněk K. Sadloň) American translator of Švejk, born in Czechoslovakia. Behind the 3rd and latest translation of the novel into English. 's recent translation and will in most cases differ from Cecil Parrott British diplomat and academic (1909-1984), biographer of Hašek, translator of Švejk and several short stories. Author of a conceptual study on Švejk and the short stories. 's version from 1973. In January 2014 there were still around twenty entries to be added.

  • The quotes in Czech are copied from the on-line version of the novel provided by Jaroslav Šerák and contain links to the relevant chapter
  • The tool-bar has links for direct access to Wikipedia, Google search and Švejk on-line

The names are coloured according to their role in the novel, illustrated by the following examples: Doctor Grünstein who is directly involved in the plot, Heinrich Heine as a historical person, and Ferdinand Kokoška as an invented person. Note that a number of seemingly fictive characters are modelled after living persons. See for instance Lukáš and Wenzl.

>> The Good Soldier Švejk index of people mentioned in the novel (582) Show all
>> I. In the rear
>> II. At the front
>> III. The famous thrashing
Index Back Forward I. In the rear Hovudpersonen

3. Švejk before the court physicians

Demartininn flag
Google search
demartini.png

Demartini was the fat head of the guards for the prisoners in custody at the Zemský trestní soud.

Background

The prison guard has perhaps been inspired by the very real police high commisioner in Prague, Rudolf Demartini (1866-1919), who lived in Vinohrady (1906). This is a person Jaroslav Hašek surely knew or knew about. Little is known about him except for that he had three daughters and is buried at Olšany in Žižkov.

It has not been confirmed if he really was the chief guard in the remand arrest at Zemský trestní soud in 1914. He is not listed as an employee of the criminal court in the address books of 1907 and 1912 and it seems strange that someone with such a high rank is employed as the head of the prison guards. Therefore this is probably a borrowed name and not much more.

External Links

Quote from the novel
[1.3] Čisté, útulné pokojíky zemského „co trestního soudu“ učinily na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan Demartini, vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě s fialovými výložky i obrubou na erární čepici. fialová barva je předepsána nejen zde, nýbrž i při náboženských obřadech na Popeleční středu i Veliký pátek.
Valeš, Aloisnn flag
*19.5.1861 Mšecké Žehrovice - †18.12.1908 Nusle (Pankrác)
Google search
vales.png

Matrika zemřelých, © AHMP

vales1.png

Národní politika, 20.12.1908

Valeš was a well knwn murderer who some years earlier had been interrogated by the same good-natured man who questioned Švejk at Zemský trestní soud.

Background

Valeš and his wife Ludmila committed a brutal double murder in April 1902 in the villa "Vilém" in Horní Krč where he was employed as a gardener. The victims were the young Slovak/Hungarian couple Matilda Hanzely and József Takács. They were planning to emigrate to America and therefore had a lot of money handy. Valeš hid the corpses in the garden and the crime was not discovered until October 1904. In February 1905 the couple was sentenced to death but the term was converted to life imprisonment by FJI

Interrogation

Amongst those who interrogated Valeš in 1905 were Karel Křikava and Václav Olič. They were police officers that Jaroslav Hašek knew and one of them may well have served as models for the good-natured interrogator. Egon Erwin Kisch Austrian, later Czechoslovak journalist and writer (1885-1948), of Jewish descent, known as the "raging reporter". Knew Hašek personally. mentions the Valeš-case briefly in the story Polizeimuseum, where he reveals that the murderer's weapon is on exhibition.

The villa owner

At the time of the discovery of the murder the owner of the villa was Alois Bauer, a merchant who lived in Smíchov. When the trial took place (January 1905) he was under administration and the villa was sold. In 1909 he committed suicide by jumping into the Vltava near Střelecký ostrov.

E.E. Kisch: Polizeimuseum

Eine ganze Vitrine weist die Instrumente auf, mit denen das wurdige Ehepaar Valeš zu Krtsch das Liebespaar Takasz-Hanzely im Schlafe umgebracht hatte: ein Jagdgewehr, ein Strick, ein Revolver, ein Beil.

External Links

SourceMilan Hodík Czech military historian (1933-), publisher of three books on Švejk, focussing on the backdrop. Best known is his two-volume encyclopaedia of explanations to themes is the novel. , Jaroslav Šerák Czech Hašek-expert, owner and editor of Virtuální muzeum Jaroslava Haška. Publisher of a compilation of Hašek's poems. Since 2009 in close cooperation with the owner of this web site, and content is regularly exchanged and inter-linked.

Quote from the novel
[1.3] Starší pán dobromyslného vzezření, který kdysi, vyšetřuje známého vraha Valeše, nikdy neopomenul jemu říci: „Račte si sednout, pane Valeš, právě je zde jedna prázdná židle.“
Pontius Pilatenn flag
*? - †?
Wikipedia czdeenno Google search

Pontius Pilate is written about by the author when he describes those of the examining magistrates who were most obsessed with the letter of the law as "the Pilates of the new era".

Background

Pontius Pilate was Roman prefect of Judea in the period 26 to 36 AD and oviously plays a central part in the Bible as the Roman official who sentenced Jesus to death by crucifixion.

Quote from the novel
[1.3] Vracela se slavná historie římského panství nad Jerusalemem. Vězně vyváděli i představovali je před Piláty roku 1914tého dolů do přízemku. A vyšetřující soudcové, Piláti nové doby, místo aby si čestně myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Teissigovi a odevzdávali nové a nové žaloby na státní návladnictví.

Also written:Pilát Pontský cz

Prokop Švejknn flag
Google search

Prokop Švejk is here at Zemský trestní soud mentioned in passing by Švejk when referring to his parents. They are mentioned again in [2.5], and it is only then their full names are revealed and it transpires that they are from Dražov.

Quote from the novel
[1.3] „Já myslím,“ odpověděl Švejk, „že jím musím být, poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Já jim nemohu udělat takovou hanbu, abych zapíral svoje jméno.“
[2.5] Jakmile jsem ho poznal, šel jsem k němu na plošinu a dal jsem se s ním do hovoru, že jsme oba z Dražova. On se ale na mne rozkřik, abych ho neobtěžoval, že prý mne nezná. Já jsem mu to začal vysvětlovat, aby se jen upamatoval, že jsem jako malej hoch k němu chodil s matkou, která se jmenovala Antonie, otec že se jmenoval Prokop a byl šafářem. Ani potom nechtěl nic vědět o tom, že se známe. Tak jsem mu ještě řekl bližší podrobnosti, že v Dražově byli dva Novotní, Tonda a Josef.
Antonie Švejkovánn flag
Google search

Antonie Švejková is mentioned in passing by Švejk when referring to his parents in a conversation at Zemský trestní soud. The parents are mentioned again in [2.5], and it is only then their full names are revealed and it transpires that they are from Dražov.

Quote from the novel
[1.3] „Já myslím,“ odpověděl Švejk, „že jím musím být, poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Já jim nemohu udělat takovou hanbu, abych zapíral svoje jméno.“
[2.5] Jakmile jsem ho poznal, šel jsem k němu na plošinu a dal jsem se s ním do hovoru, že jsme oba z Dražova. On se ale na mne rozkřik, abych ho neobtěžoval, že prý mne nezná. Já jsem mu to začal vysvětlovat, aby se jen upamatoval, že jsem jako malej hoch k němu chodil s matkou, která se jmenovala Antonie, otec že se jmenoval Prokop a byl šafářem.

Also written:Paní Švejková cz

Doktor Heveroch, Antonínnn flag
*29.1.1869 Minice - †2.3.1927 Praha
Wikipedia czen Google search

Heveroch was mentioned in a story by one of Švejk's fellow detainees who had gone to a lecture by Heveroch to learn to fake madness. He drank from the ink pot and performed his bodily needs in front of the legal commission. The only mistake he made was to bite a psychiatrist in the right foot, a procedure which was not described by Dr. Heveroch. One of the doctors of the commission that examined Švejk was a follower of Dr. Heveroch's psychiatric teaching.

Background

Heveroch was a notable Czech psychiatrist and neurologist who was, amongst other things, known for his studies on dyslexia and epilepsy. His book „O podivínech a lidech nápadných“ (On Freaks and Striking People) (1901) was according to František Langer amongsts Jaroslav Hašek's favourites.

External Links

Quote from the novel
[1.3] „Já těm soudním lékařům nic nevěřím,“ poznamenal muž inteligentního vzezření. „Když jsem jednou padělal směnky, pro všechen případ chodil jsem na přednášky k doktoru Heverochovi, a když mě chytili, simuloval jsem paralytika právě tak, jak ho vyličoval pan doktor Heveroch.
Rittmeister Rotter, Theodornn flag
*1873 - †1944
Google search
rotter.png

Rotter in the middle. Svět zvířat, 1909.

rotter_psu.png

Za císáře pána, Michal Dlouhý

rotter1.png

Verordnungsblatt für die kaiserlich-königliche Gendarmerie, 5.10.1912

Rotter was a well known police chief in Kladno who trained his dogs by experimenting with them on tramps in the district. This is according to a story Švejk tells his fellow prisoners at Zemský trestní soud.

The policeman is mentioned again in [2.2] during Švejk's wanderings around Písek. This story is almost identical, but is now told by a tramp.

Background

Rotter was a renowned dog breeder and policeman, stationed in Kladno at least until mid-summer 1914 and then Písek. Here he was head of the 14th gendarmerie department. He specialised in police dogs and was a member of the Polizeihundverein (Police dog association). In 1911 he published the 107 page booklet Anleitung zur Dressur von Polizeihunden.

Jaroslav Hašek knew him personally from his time as editor of the magazine Svět zvířat The Animal World
Popular science magazine focussing on animals and animal breeding. A full description will be added later.
, and on 28 June 1914 (the day of the muder of Franz Ferdinand), he and Josef Lada Czech editor and artist, best known for his illustrations to Švejk. One of Hašek's closest friends, editor of Karikatury, the first magazine ever that published a story about Švejk (1911). visited Rotter in Kladno.

In 1909, when he was still Oberleutnant at k.k. Gendarmerie in Kladno, Rotter bought two German Shepherds from Saarbrücken, where had had been on a course the previous year. He trained the dogs Wolf and Wölfin for service purposes and in Svět zvířat The Animal World
Popular science magazine focussing on animals and animal breeding. A full description will be added later.
appeared a picture of the latter "catching" a runaway.

Rotter later wrote several books on the subject of dog breeding. One of them was published as late as 1947, three years after his death.

External Links

Source: Petr Netopil, Josef Lada Czech editor and artist, best known for his illustrations to Švejk. One of Hašek's closest friends, editor of Karikatury, the first magazine ever that published a story about Švejk (1911). , Michal Dlouhý

Quote from the novel
[1.3] Taky vám dám příklad, jak se na Kladně zmejlil jeden policejní pes, vlčák toho známého rytmistra Rottera. Rytmistr Rotter pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandráky, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhejbat.
[2.2] "....Jó, dneska mají právo četníci." "Voní ho měli i dřív," ozval se vandrák, "já pamatuju, že na Kladně bejval četnickým rytmistrem nějakej pan Rotter. Von vám najednou začal pěstovat tyhlety, jak jim říkají, policejní psy tý vlčí povahy, že všechno vyslídějí, když jsou vyučení. A měl ten pan rytmistr na Kladně těch svejch psích učeníků plnou prdel...."

Also written:Bohdan Rotter cz

Wölfinnn flag
Google search

Wölfin (Vlčka) was most probably the name of the police dog that is mentioned in connection with Rotter's experiments in Kladno where he lets police dogs chase tramps. In the novel the dog is referred to as a police dog and wolf-dog.

Background

Wölfin was a female police dog that Rotter reportedly brought in from Saarbrücken together with the male Wolf in 1909. It was probably one of those dogs Švejk had in mind when he told his anecdote. The author knew Rotter well and had surely been aware of and seen both dogs.

Wölfin was moreover bred at the kennel of Fuchs a Klamovka, next to the villa where Svět zvířat The Animal World
Popular science magazine focussing on animals and animal breeding. A full description will be added later.
had their editorial offices and where Jaroslav Hašek worked as an editor. He would therefore have known the female dog well and in an article in the magazine 1 November 1909 it is stated that her training took place here at Klamovka.

On 16 October 1909 Rotter showed off the skills of Wölfin and a Doberman Pinscher called Petar on the premises of Policejní ředitelství. The whole leadership of police HQ was present, amongst them commissioners Drašner and Ladislav Adamička (the brother of captain Adamička). The article also states that Wölfin was bought from the kennel at Klamovka earlier in the year.

External Links

Source: Petr Netopil, Michal Dlouhý

Quote from the novel
[1.3] Taky vám dám příklad, jak se na Kladně zmejlil jeden policejní pes, vlčák toho známého rytmistra Rottera. Rytmistr Rotter pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandráky, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhejbat.
Doktor Kallersonnn flag
Google search
kallerson.png

Hůla is of the opinion that Hašek invented the names Kallerson and Weiking

Kallerson is mentioned together with the psychiatrists Heveroch and Weiking as someone who had founded a school within the discipline.

Background

Kallerson was a psychiatrist but there is no information available apart from what is stated in the novel. Břetislav Hůla assumed that the name is invented as he was unable to verify the existence of any well known psychiatrist Kallerson.

If the psychiatrist isn't invented it is probably a case of a distorted name. In one of Hašek's stories a Karl Larsson features, a name that is phonetically similar. This person was however not a psychiatrist, he was head of the Czechoslovak Salvation Army.

External Links

Quote from the novel
[1.3] Věc byla úplně jasnou. Spontánním projevem Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstaly jen některé nejdůležitější, aby s odpovědí potvrzeno bylo prvé mínění o Švejkovi na základě systému doktora psychiatrie Kallersona, doktora Heverocha i Angličana Weikinga.
Doktor Weikingnn flag
Google search

Weiking is an Englishman mentioned together with the psychiatrists Heveroch and Kallerson. He had allegedly founded a certain school within the discipline of psychiatry.

Background

Weiking is supposed to have been an English psychiatrist but there is no information available apart from what is stated in the novel. The name doesn't sound partucularly English. Břetislav Hůla assumes that the names Kallerson and Weiking are inventions. Alternatively it is a distortion of the name of a real psychologist.

Quote from the novel
[1.3] Věc byla úplně jasnou. Spontánním projevem Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstaly jen některé nejdůležitější, aby s odpovědí potvrzeno bylo prvé mínění o Švejkovi na základě systému doktora psychiatrie Kallersona, doktora Heverocha i Angličana Weikinga.
Index Back Forward I. In the rear Hovudpersonen

3. Švejk before the court physicians


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Last updated: 16/10-2020