Hovudpersonen

Der brave Soldat Schwejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Leute

Novel on-lineŠvejk museumLiterární ArchivTravel diaryBlogFacebookKontakt
PHOTO_L(attentat.gif,Franz Ferdinand and Sophie Chotek von Chotkowa Chotek leave the Sarajevo Town Hall, five minutes before the assassination, June 28 1914.)

LIT(The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk) is a novel with an unusually rich array of characters. In addition to the many who directly form part of the plot, a large number of fictive and real people (and animals) are mentioned; either through sv:s anecdotes, the narrative or indirectly through words and expressions.

This web page contains short write-ups on the persons the novel refers to; from Napoleón in the introduction to Captain Ságner in the last few lines of the unfinished Book Four. The list is sorted according to the order of which the names appear. The chapter headlines are from Zenny K. Sadlon's recent translation and will in most cases differ from Cecil Parrott's version from 1973. The list of people is to my knowledge nearly complete.

  • The facts are mainly taken from Internet sources and cross-verified when possible
  • The quotes in Czech are copied from the online version of sv: provided by Jaroslav Šerák and contain links to the relevant chapter
  • The toolbar has links for direct access to Wikipedia, Google search and sv: online

The names are colored according to their role in the novel, illustrated by the following examples: Doctor Grünstein who is directly involved in the plot, Heinrich Heine as a historical person, and Ferdinand Kokoška as an invented person.

>> Der brave Soldat Schwejk Liste der Personen, die im Roman erwähnt sind (582) alle zeigen
>> I. Im Hinterlande
>> II. An der Front
>> III. Die glorreiche Zusammenbruch
Index Back Forward III. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Přes Uhry)

Feldoberkurat Iblen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Quelle: Milan Hodik, Karel Pichlík, Jan Eybl

Sitat aus den Roman
[3.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.
Re Carlo Albertoen flag
*2.10.1798 Torino - †28.7.1849 Porto
Wikipedia deenitno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.
Praporečník Hrten flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] S roztříštěnými údy na poli cti pociťoval zraněný praporečník Hrt, jak na něho hledí maršálek Radecký. Hodný zraněný praporečník ještě svíral v tuhnoucí pravici zlatou medalii v křečovitém nadšení.
Erzherzog Joseph Ferdinanden flag
*24.5.1872 Salzburg - †25.8.1942 Wien
Wikipedia czdeennoru Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Quelle: Richard Lein

Sitat aus den Roman
[3.1] Potom Švejk počal mluvit o známých rozkazech, které jim byly přečteny před vstoupením do vlaku. Jeden byl armádní rozkaz podepsaný Františkem Josefem a druhý byl rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda, vrchního velitele východní armády a skupiny, kteréž oba týkaly se událostí na Dukelském průsmyku dne 3. dubna 1915, kdy přešly dva bataliony 28. pluku i s důstojníky k Rusům za zvuků plukovní kapely.
[3.1] Rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda:
České trupy během polního tažení zklamaly, zejména v posledních bojích. Zejména zklamaly při obraně posic, ve kterých se nalézaly po delší dobu v zákopech, čehož použil často nepřítel, aby navázal styky a spojení s ničemnými živly těchto trup. Obyčejně vždy směřovaly pak útoky nepřítele, podporovaného těmito zrádci, proti těm oddílům na frontě, které byly od takových trup obsazeny. Často podařilo se nepříteli překvapit naše části a takřka bez odporu proniknout do našich posic a zajmouti značný, velký počet obránců. Tisíckrát hanba, potupa i opovržení těmto bídákům bezectným, kteří dopustili se zrady císaře i říše a poskvrňují nejen čest slavných praporů naší slavné a statečné armády, nýbrž i čest té národnosti, ku které se hlásí. Dřív nebo později zastihne je kulka nebo provaz kata. Povinností každého jednotlivého českého vojáka, který má čest v těle, je, aby označil svému komandantovi takového ničemu, štváče a zrádce. Kdo tak neučiní, je sám takový zrádce a ničema. Tento rozkaz nechť je přečten všemu mužstvu u českých pluků. C. k. pluk čís. 28 nařízením našeho mocnáře jest již vyškrtnut z armády a všichni zajatí přeběhlíci z pluku splatí svou krví těžkou vinu.
Arcivévoda Josef Ferdinand
Chodounský, Antonínen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Na druhé straně vagonu proti Vaňkovi seděl kuchař okultista z důstojnické mináže a cosi psal. Za ním seděli sluha nadporučíka Lukáše vousatý obr Baloun a telefonista přidělený k 11. marškumpačce, Chodounský. Baloun přežvykoval kus komisárku a vykládal uděšeně telefonistovi Chodounskému, že za to nemůže, když v té tlačenici při nastupování do vlaku nemohl se dostat do štábního vagonu ku svému nadporučíkovi.
Korporal Matějkaen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Po všech tratích jsme nic jiného nedělali, než blili z vagonů. Kaprál Matějka v našem vagoně se tak přecpal, že jsme museli dát mu přes břicho prkno a skákat po něm, jako když se šlape zelí, a to mu teprve ulevilo a šlo to z něho horem dolem. Když jsme jeli přes Uhry, tak nám házeli do vagonů na každé stanici pečené slepice.
Oberleutnant Maceken flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Přijel z druhého konce batalionskomandant a svolal všechny na poradu, a potom přišel náš obrlajtnant Macek, Čech jako poleno, ale mluvil jen německy, a povídá, bledý jako křída, že se dál nemůže ject, trať že je vyhozena do povětří v noci, Srbové že se dostali přes řeku a jsou nyní na levém křídle.
Jurajdová, Helenaen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Věř mně, drahá Helenko, že se opravdu snažím co nejvíce zpříjemnit našim pánům důstojníkům jich starosti a námahy. Byl jsem od pluku přeložen k maršbatalionu, což bylo mým nejvroucnějším přáním, abych mohl, byt’ i ze skromných prostředků, důstojnickou polní kuchyni na frontě uvésti v nejlepší koleje.
Herolden flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Já konečně povídám: ,Pane Herolde, jsou tak laskav, hrajou durcha a neblbnou.’ Ale von se na mne utrh, že může hrát, co chce, abychom drželi hubu, von že má universitu. Ale to mu přišlo draze. Hostinský byl známej, číšnice byla s námi až moc důvěrná, tak jsme to tý patrole všechno vysvětlili, že je všechno v pořádku.
Dektektiv Chodounskýen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] „Není ten Chodounský, co má soukromej detektivní ústav s tím vokem jako trojice boží, váš příbuznej?“ otázal se nevinně Švejk. „Já mám moc rád soukromý detektivy. Já jsem taky jednou sloužil před léty na vojně s jedním soukromýrn detektivem, s nějakým Stendlerem.
Detektiv Stendleren flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] „Není ten Chodounský, co má soukromej detektivní ústav s tím vokem jako trojice boží, váš příbuznej?“ otázal se nevinně Švejk. „Já mám moc rád soukromý detektivy. Já jsem taky jednou sloužil před léty na vojně s jedním soukromýrn detektivem, s nějakým Stendlerem.
Zemeken flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] A vona se otočila zády ke mně a bylo vidět na kůži, že má vobtisknutej celej vzorek toho mřížkování z koberce a na páteři jednu přilepenou hilznu z cigarety. »Vodpuste,« povídám, »pane Zemku, já jsem soukromej detektiv Stendler, vod Chodounskýho, a mám ouřední povinnost vás najít in flagranti na základě oznámení vaší paní manželky.
Paní Grotováen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] »Vodpuste,« povídám, »pane Zemku, já jsem soukromej detektiv Stendler, vod Chodounskýho, a mám ouřední povinnost vás najít in flagranti na základě oznámení vaší paní manželky. Tato dáma, s kterou zde udržujete nedovolený poměr, jest paní Grotová.« Nikdy jsem v životě neviděl takovýho klidnýho občana.
Detektiv Stachen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Sternen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Groten flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Ganghofer, Ludwigen flag
*7.7.1855 Kaufbeuren - †24.7.1920 Tegernsee
Wikipedia czdeensv Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Ve štábním vagoně, kde seděli důstojníci pochodového praporu, panovalo ze začátku jízdy podivné ticho. Většina důstojníků byla zahloubána do malé knihy v plátěné vazbě s nadpisem „Die Sünden der Väter. Novelle von Ludwig Ganghofer“ a všichni byli současně zabráni do čtení stránky 161. Hejtman Ságner, batalionní velitel, stál u okna, v ruce držel tutéž knížku, maje ji taktéž otevřenu na stránce 161.
Martaen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

QuelleMilan Hodík, Neue Freie Presse

Sitat aus den Roman
[3.1] „Pánové,“ řekl se strašně tajuplným výrazem, „nezapomeňte nikdy na stránku 161!“ Zahloubáni do té stránky, nemohli si z toho ničeho vybrat. Že nějaká Marta, na té stránce, přistoupila k psacímu stolu a vytáhla odtud nějakou roli a uvažovala hlasitě, že obecenstvo musí cítit soustrast s hrdinou role.
Albert, Richarden flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

QuelleMilan Hodík, Neue Freie Presse

Sitat aus den Roman
[3.1] Potom se ještě objevil na té stránce nějaký Albert, který neustále se snažil mluvit žertovně,což vytrženo z neznámého děje, který před tím předcházel, zdálo se takovou hovadinou, že nadporučík Lukáš překousl vzteky špičku na cigarety.
Bügler von Leutholden flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Šel dobrovolně na vojnu a vykládal hned při první příležitosti veliteli školy jednoročních dobrovolníků, když se seznamoval s domácími poměry žáků, že jeho předkové se psali původně Büglerové z Leutholdů a že měli v erbu čapí křídlo s rybím ocasem.
Erzherzog Albrechten flag
*3.8.1817 Wien - †18.8.1895 Arco
Wikipedia deenno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

QuelleSergey Soloukh

Sitat aus den Roman
[3.1]Erzherzogs Albrecht system,“ zamumlal pro sebe snaživý kadet Biegler, „8922 = R, převzatý z methody Gronfelda.“ „Nový systém jest velice jednoduchý,“ zněl vagonem hlas hejtmanův. „Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhou knihu i informace.
van Jost Maximilian von Gronsfeld, Joost Maximiliaanen flag
*1598 Rimburg - †24.09.1662 Gronsveld
Wikipedia de Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] „Erzherzogs Albrechtsystem,“ zamumlal pro sebe snaživý kadet Biegler, „8922 = R, převzatý z methody Gronfelda.“ „Nový systém jest velice jednoduchý,“ zněl vagonem hlas hejtmanův. „Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhou knihu i informace.

Auch geschrieben:Gronfeld Hašek Bronckhorst-Gronsveld cz

Leutnant Duben flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

QuelleJan Morávek, Jan Eybl, Karel Dub

Sitat aus den Roman
[3.1] Kadet Biegler se mezitím díval vítězně po všech a poručík Dub pošeptal nadporučíkovi Lukášovi, že to ,Čapí křídlo s rybím ocasem’ zjelo Ságnera jaksepatří.
Kerckhoffs, Augusteen flag
*19.1.1835 Nuth - †9.8.1903 Paris
Wikipedia deenfrnlno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] „Dovoluji si,“ řekl, „pane hejtmane, upozorniti na knihu Kerickhoffovu o vojenském šifrování. Knihu tu může si každý objednat ve vydavatelstvu ,Vojenského naučného slovníku’. Jest tam důkladně popsána, pane hejtmane, methoda, o které jste nám vypravoval.

Auch geschrieben:Kerickhoff Hašek

Kircher, Anasthasiusen flag
*2.5.1601 Geisa - †27.11.1680 Roma
Wikipedia czdeenno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Vynálezcem jejím je plukovník Kircher, sloužící za Napoleona I. ve vojsku saském. Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane. Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče.
Fleissner von Wostrowitz, Eduard B.en flag
*1825 Lemberg - †31.3.1888 Wien
Wikipedia en Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane. Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče. Methoda ta zdokonalena nadporučíkem Fleissnerem v knize ,Handbuch der militärischen Kryptographie’, kterou si každý může koupit v nakladatelství vojenské akademie ve Víd. Novém Městě. Prosím, pane hejtmane.“
Ronovskýen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] „Ty máš nějakýho mladýho dědečka,“ řekl přívětivě, když dojeli do Rábu, „kerej se dovede pamatovat jen na tu vojnu v 66. roce. To já znám nějakýho Ronovskýho a ten měl dědečka, kerej byl v Italii ještě za roboty a sloužil tam svejch dvanáct let a domů přišel jako kaprál.
Róža Šavaňůen flag
*12.9.1841 Izsákfa - †9.4.1907 Tótvázsony
Wikipedia hu Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Quelle: Petr Novák, Sergey Soloukh

Sitat aus den Roman
[3.1] „Já jsem byl, jak povídám,“ zněl na opuštěné koleji měkký hlas Švejkův, „taky téhož mínění. Jednou jsem koupil krvák vo Róžovi Šavaňů z Bakonskýho lesa a scházel tam první díl, tak jsem se musel dohadovat vo tom začátku, a ani v takovej raubířskej historii se neobejdete bez prvního dílu.
Adamecen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Nadporučík Lukáš mluvil takovým hlasem, jako by se o něho pokoušela horečka, a toho okamžiku, když umlkl, využitkoval Švejk k nevinné otázce: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, za prominutí, proč se nikdy nedozvím, co jsem vyved hroznýho: Já, pane obrlajtnant, jsem se vopovážil na to zeptat jenom kvůli tomu, abych se příště mohl takový věci vystříhat, když se všeobecně povídá, že se vod chyby člověk učí, jako ten slejvač Adamec z Daňkovky, když se vomylem napil solný kyseliny...“
Nikodémen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Kdyby mně ti lotři alespoň oznámili, jestli někdo není ve špitále. Ještě minulý měsíc ved jsem nějakého Nikodéma, a teprve při lénunku jsem se dozvěděl, že ten Nikodém zemřel v Budějovicích v nemocnici na rychlé souchotiny.
Zugsführer Zykaen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] A nejhorší je u nás ten cuksfíra Zyka. Samý žert, samá anekdota, ale když mu oznamují, že je Kolařík odkomandován z jeho cuku k trénu, hlásí mně druhý den zas týž samý štand, jako by Kolařík dál se válel u kumpanie a u jeho cuku.
Kolaříken flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] A nejhorší je u nás ten cuksfíra Zyka. Samý žert, samá anekdota, ale když mu oznamují, že je Kolařík odkomandován z jeho cuku k trénu, hlásí mně druhý den zas týž samý štand, jako by Kolařík dál se válel u kumpanie a u jeho cuku.
Kozelen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Teď si představ, že by tu šunku z feldpošty poslali k nám do kumpačky a my jsme si s panem rechnungsfeldvéblem každej uřízli kousek, a vono by nám to zachutnalo, tak ještě kousek, až by to s tou šunkou dopadlo jako s jedním mým známým listonošem, nějakým Kozlem. Měl kostižer, tak mu napřed uřízli nohu pod kotník, potom pod koleno, potom stehno, a kdyby byl včas neumřel, byli by ho vořezali celýho jako prasklou tužku.
Vomelen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Měl jsem doma starýho čeledína Vomela a ten mě vždycky napomínal, abych jen tak nepejchnul, necpal se, že von pamatuje, jak mu jeho dědeček vypravoval dávno vo jednom takovým nedožerovi.
Oberleutnant Šebaen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Tak si vybral ten den nadívané holoubě. Já jsem si myslel, když mně dali půlku, že by si snad mohl pan obrlajtnant myslet, že jsem mu druhou půlku sežral, tak jsem ještě jednu porci koupil ze svýho a přines takovou nádhernou porci, že pan obrlajtnant Šeba, který ten den sháněl oběd a přišel právě před polednem na návštěvu k mýmu obrlajtnantovi, se taky najed.
Ordonnanz Matušičen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] „Pane kadet,“ řekl, „pan obrlajtnant poslal sem ordonanc Švejka, aby mu řek, co se stalo. Byl jsem teď u štábního vagonu a batalionsordonanc Matušič vás hledá z nařízení pana batalionskomandanta. Máte hned jít k panu hejtmanovi Ságnerovi.“
General Woinovich von Belobreska, Emilen flag
*23.4.1851 Petrinja - †13.2.1927 Wien
Wikipedia deen Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Kadet Biegler podal veliteli batalionu dvě z těch pohlednic, které vydávalo ředitelství Vojenského válečného archivu ve Vídni, kde byl náčelníkem generál pěchoty Wojnowich. Na jedné straně byla karikatura ruského vojáka, ruského mužika se zarostlou bradou, kterého objímá kostlivec.

Auch geschrieben:Wojnowich Hašek Emil Vojnović hr

Grey, Edwarden flag
*25.4.1862 London - †7.9.1933 Fallodon
Wikipedia deensv Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Nahoře bylo: „Viribus unitis“ a pod tím obrázek, jak na šibenici visí Sir Edward Grey a dole pod ním vesele salutují rakouský i německý voják.
Greinz, Rudolfen flag
*16.8.1866 Pradl - †16.8.1942 Innsbruck
Wikipedia de Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Básnička dole byla vzata z knížky Greinzovy: „Železná pěst“. Žertíčky na naše nepřátele, o kterých říšské listy psaly, že verše Greinzovy jsou rány karabáčem, přičemž obsahují pravý nezkrocený humor a nepřekonatelný vtip.
Judas Ischarioten flag
Wikipedia czdeenno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Na šibenici, v příjemné výši,
měl by se houpat Edward Grey,
je na to již nejvyšší čas,
však třeba upozornit vás,
že žádný dub své nepropůjčil dřevo
k popravě toho jidáše.

Auch geschrieben:Jidáš Iškariotský cz Judas Iscariot en

Ritter von Herberten flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Quelle: Jaroslav Křížek, VÚA, ÖStA

Sitat aus den Roman
[3.1] První telegram musel být odevzdán, třebas měl obsah velice překvapující, když je batalion na stanici v Rábu: „Rychle uvařit a pak pochodem na Sokal.“ Adresován byl nešifrovaně na pochodový batalion 91. pluku s kopií na pochodový batalion 75. pluku, který byl ještě vzadu. Podpis byl správný: Velitel brigády: Ritter von Herbert.
[3.2] „Ten vyváděl, ten váš brigádní jenerál,“ řekl, chechtaje se na celé kolo, „ale doručit jsme vám tu blbost museli, poněvadž ještě nepřišlo od divise nařízení, že se jeho telegramy nemají dodávat adresátům.
Kraft, Udoen flag
*29.11.1870 Büdingen - †22.8.1914 Anloy
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Quelle: Kenneth Kronenberg, Volkmar Stein

Sitat aus den Roman
[3.1] „Přál bych si, když padnu v boji, aby po mně zůstala památka, pane hejtmane. Mým vzorem je německý profesor Udo Kraft. Narodil se roku 1870, nyní ve světové válce přihlásil se dobrovolně a padl 22. srpna 1914 v Anloy. Před svou smrtí vydal knihu ,Sebevýchova pro smrt za císaře’.“
General Mazzuchelli, Aloisen flag
*17.09.1776 Brescia - †05.08.1868 Vöslau
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Kadet Biegler napsal: „Bitva u Trutnova neměla být svedena, poněvadž hornatá krajina znemožňovala rozvinutí divise generála Mazzucheliho, ohrožené silnými pruskými kolonami, nalézajícími se na výšinách obklopujících levé křídlo naší divise.“

Auch geschrieben:Mazzucheli Hašek

General von Benedek, Ludwigen flag
*14.7.1804 Sopron - †27.4.1881 Graz
Wikipedia czdeenno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] „Podle vás bitva u Trutnova,“ řekl s úsměvem hejtman Ságner, vraceje sešitek kadetovi Bieglerovi, „mohla být svedena jedině v tom případě, kdyby Trutnov byl na rovině, vy budějovický Benedeku.
Bahnhofskommandant Zykánen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Poslyš, Lukáši,“obrátil se k nadporučíkovi, „máš kadeta Bieglera u své kumpanie, tak ho, hocha, cepuj. Podpisuje se, že je důstojník, ať si to v gefechtu zaslouží. Až bude trommelfeuer a my budem atakovat, ať se svým cukem stříhá drahthindernissy, der gute Junge. Á propos, dá tě pozdravovat Zykán, je velitelem nádraží v Rábu.“
Offiziersdiener Batzeren flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] Šel kolem zadního kupé, kde hrál batalionsordonanc Matušič se sluhou velitele praporu Batzerem vídeňskou hru šnopsa. Dívaje se do otevřených dveří kupé, zakašlal. Otočili se a hráli dál. „Nevíte, co se patří?“ otázal se kadet Biegler. „Nemoh jsem,“ odpověděl sluha hejtmana Ságnera Batzer svou strašnou němčinou od Kašperských Hor, „mi’ is’ ď Trump’ ausganga".
[3.1] „Stink awer ď Kerl wie a’Stockfisch,“ prohodil Batzer, který pozoroval se zájmem, jak sebou spící kadet Biegler povážlivě vrtí, „muß’ ďHosen voll ha’n.“
[3.1] Poněvadž se opět při těch slovech počal obracet, zavonělo to Batzerovi intensivně pod nos, takže poznamenal odplivuje si: „Stink wie a’ Haizlputza, wie a’ bescheißena Haizlputza.“
Fürst zu Schwarzenberg, Karl Philippen flag
*18.4.1771 Wien - †15.10.1820 Leipzig
Wikipedia czdeenno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Auch geschrieben:Karel Filip Schwarzenberg cz

General von Merveldt, Maximilian Friedrichen flag
*29.6.1764 Münster - †5.7.1815 London
Wikipedia czdeen Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Auch geschrieben:Merweldt Hašek

General Dankl von Kraśnik, Viktoren flag
*18.8.1854 Udine - †8.1.1941 Innsbruck
Wikipedia deen Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa, generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.
Erzherzog Friedrichen flag
*4.6.1856 Židlochovice (Gross-Seelowitz) - †30.12.1936 Mosonmagyaróvár
Wikipedia czdeenpl Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[3.1] Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa, generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.

Auch geschrieben:Arcivévoda Bedřich cz

Welfer, Friedrichen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] K batalionu byl přidělen „válečný doktor“, starý medik a buršák Welfer. Znal pít, rvát se a přitom měl medicinu v malíčku. Prodělal medicinské fakulty v různých universitních městech v Rakousko-Uhersku, i praxi v nejrozmanitějších nemocnicích, ale doktorát neskládal prostě z toho důvodu, že v závěti, kterou zanechal jeho strýc svým dědicům, bylo to, že se má vyplácet stud. mediciny Bedřichu Welferovi ročně stipendium do té doby, kdy obdrží Bedřich Welfer lékařský diplom.

Auch geschrieben:Bedřich Welfer cz

Hauptmann Kochen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[3.1] „To, co mluví, jsou jeho poslední slova,“ řekl štábní lékař k sanitnímu poddůstojníkovi maďarsky, „zítra ho pochováme s majorem Kochem. Teď upadne do bezvědomí. Listiny jsou o něm v kanceláři?“ „Budou tam,“ odpověděl klidně sanitní poddůstojník. „Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke,“ jektal za odcházejícími kadet Biegler. V celém pokoji bylo na šestnácti lůžkách pět lidí. Jeden z nich byl nebožtíkem. Zemřel před dvěma hodinami, byl pokryt prostěradlem a jmenoval se jako objevitel cholerových bacilů. Byl to hejtman Koch, o kterém se štábní lékař zmiňoval, že bude míti zítra pohřeb s kadetem Bieglerem.
Index Back Forward III. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Přes Uhry)


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Zuletzt aktualisiert: 1/7-2020