Hovudpersonen

The Good Soldier Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

People

Novel on-lineŠvejk museumLiterární ArchivTravel diaryBlogFacebookContact

Franz Ferdinand and Sophie leave the Sarajevo Town Hall, five minutes before the assassination, 28 June 1914.

The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk is a novel with an unusually rich array of characters. In addition to the many who directly form part of the plot, a large number of fictive and real people (and animals) are mentioned; either through Švejk's anecdotes, the narrative or indirectly through words and expressions.

This web page contains short write-ups on the persons the novel refers to; from Napoléon in the introduction to captain Ságner in the last few lines of the unfinished Book Four. The list is sorted in to the order of which the names first appear. The chapter headlines are from Zenny K. Sadlon's recent translation and will in most cases differ from Cecil Parrott's version from 1973. In January 2014 there were still around twenty entries to be added.

  • The quotes in Czech are copied from the on-line version of the novel provided by Jaroslav Šerák and contain links to the relevant chapter
  • The tool-bar has links for direct access to Wikipedia, Google search and Švejk on-line

The names are colored according to their role in the novel, illustrated by the following examples: Doctor Grünstein who is directly involved in the plot, Heinrich Heine as a historical person, and Ferdinand Kokoška as an invented person. Note that a number of seemingly fictive characters are modelled after very real living persons. See for instance Lukáš and Wenzl.

>> The Good Soldier Švejk index of people mentioned in the novel (584) Show all
>> I. In the rear
>> II. At the front
>> III. The famous thrashing
Index Back Forward III. The famous thrashing Hovudpersonen

2. In Budapest

Špatinann flag
Google search

Špatina from Zhoř is about to feature in a story when Lukáš resolutely interrupts the diligent narrator Švejk.

Quote from the novel
[3.2] „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant“ řekl s obvyklou ohebností Švejk, „věc, o kterou jde, je nesmírně důležitou. Prosil bych, pane obrlajtnant, abychom mohli tu celou záležitost vyřídit někde vedle, jako říkal jeden můj kamarád, Špatina ze Zhoře, když dělal svědka na svatbě a chtělo se mu najednou v kostele...“
Scholz, Heinrich Karlnn flag
*Lub u Frýdlantu (Mildenau) 16.10.1880 - †Wien 12.6.1937
WebGoogle search

Scholz was, in the authors words, the sergeant, shirker and sculptor behind the war grave memorial in Siedliska.

Background

Scholz was a noted academic sculptor from North Bohemia who during WW1 was responsible for more than 50 war cemeteries and memorials in the area of Tarnów-Gorlice, including those in Siedliska. His statue, "Nackter Krieger" (Naked Warrior) is one of those still there.

Quote from the novel
[3.2] Místo patnácti dekagramů ementálského sýra měl každý v ruce západohaličský hřbitov vojínů v Sedlisku s pomníkem nešťastných landveráků, zhotovených ulejvákem-sochařem, jednoročním dobrovolníkem šikovatelem Scholzem.
Hořejšínn flag
Google search

Hořejší is mentioned in Švejk's tale related to Italy's entering the war in 1915 against its former allies, here illustrated by three merchants in Táborská ulice.

Quote from the novel
[3.2] „V Táborskej ulici v Praze byl taky takovej případ,“ začal Švejk. „Tam byl ňákej kupec Hořejší, kus vod něho dál naproti měl svůj krám kupec Pošmourný a mezi nima voběma byl hokynář Havlasa. Tak ten kupec Hořejší jednou dostal takovej nápad, aby se jako spojil s tím hokynářem Havlasou proti kupci Pošmournýmu, a začal s ním vyjednávat, že by mohli ty dva krámy spojit pod jednou firmou: ,Hořejší a Havlasa’.
Pošmournýnn flag
Google search

Pošmourný is mentioned in Švejk's tale related to Italys's changing of allegiance in 1915, here illustrated by three merchants in Táborská ulice.

Quote from the novel
[3.2] „V Táborskej ulici v Praze byl taky takovej případ,“ začal Švejk. „Tam byl ňákej kupec Hořejší, kus vod něho dál naproti měl svůj krám kupec Pošmourný a mezi nima voběma byl hokynář Havlasa. Tak ten kupec Hořejší jednou dostal takovej nápad, aby se jako spojil s tím hokynářem Havlasou proti kupci Pošmournýmu, a začal s ním vyjednávat, že by mohli ty dva krámy spojit pod jednou firmou: ,Hořejší a Havlasa’.
Havlasann flag
Google search

Havlasa is mentioned in Švejk's tale related to Italy changing allegiance in 1915, here illustrated by three merchants in Táborská ulice.

Quote from the novel
[3.2] „V Táborskej ulici v Praze byl taky takovej případ,“ začal Švejk. „Tam byl ňákej kupec Hořejší, kus vod něho dál naproti měl svůj krám kupec Pošmourný a mezi nima voběma byl hokynář Havlasa. Tak ten kupec Hořejší jednou dostal takovej nápad, aby se jako spojil s tím hokynářem Havlasou proti kupci Pošmournýmu, a začal s ním vyjednávat, že by mohli ty dva krámy spojit pod jednou firmou: ,Hořejší a Havlasa’.
Chovanecnn flag
Google search

Chovanec was a grandfather from Motol who spanked kids on behalf of the parents for a flat fee. This is mentioned by Švejk to emphasize that it now is more important than ever to use ammunition sparingly as there was one more enemy (Italy).

Quote from the novel
[3.2] „Když už tedy zas máme novou vojnu,“ pokračoval Švejk, „když máme vo jednoho nepřítele víc, když máme zas novej front, tak se bude muset šetřit s municí. ,Čím víc je v rodině dětí, tím více se spotřebuje rákosek,’ říkával dědeček Chovanec v Motole, kerej vyplácel rodičům v sousedství děti za paušál.“
Skorkovskýnn flag
Google search

Skorkovský is a bank official who is part of Švejk's urine analysis story. See Málek.

Quote from the novel
[3.2] Všichni, co chodili do výčepu, i hostinský a hostinská, dali si moč analysovat, jenom ten úředníček se ještě držel, ačkoliv ten pán za ním lez pořád do pissoiru, když šel ven, a vždycky mu starostlivě říkal: ,Já nevím, pane Skorkovský, mně se ta vaše moč nějak nelíbí, vymočte se do lahvičky, dřív než bude pozdě!’ Konečně ho přemluvil.
Máleknn flag
Google search

Málek is part of Švejk's urine analysis story, to illustrate that revenge may backfire. In this story it is revealed that Švejk long ago lived in Královské Vinohrady, and that Málek was custodian in the building where Švejk lived. The urine man had rubbed the bank official Skorkovský up the wrong way with his urine analysis and the latter took revenge by telling the urine phenomenon that Málek needed an analysis. When he was woken up for this purpose at 7 in the morning he was less than pleased and chased the urine man across half of Vinohrady.

Quote from the novel
[3.2] A von tam šel. Domovník ještě spal, když ho ten pán vzbudil a povídal mu přátelsky: ,Moje úcta, pane Málek, dobré jitro přeji. Tady prosím lahvička, račte se vymočit a dostanu šest korun.’ Ale to bylo boží dopuštění potom, jak ten domovník vyskočil v kaťatech z postele, jak toho pána chyt za krk, jak s ním praštil vo almaru, až ho do ní zafasoval!
Kaiser Ferdinand Inn flag
*19.4.1793 Wien - †29.6.1875 Praha
Wikipedia czdeenno Google search

Ferdinand I is mentioned when Dub gets introduced to the reader.

Background

Ferdinand I was the predecessor of Franz Joseph I on the Austrian throne, king of Hungary and the last crowned king of the Czech Lands. He was unofficially called Ferdinand der Gütige (Ferdinand the Good/Benign), however, after his abdication during the revolutions of 1848, this was often reversed to Gütinand der Fertige (Goodinand the Finished). He ruled from 1835 to 1848 and then lived on Hradčany from his abdication until his death.

Quote from the novel
[3.2] V nižších třídách strašil žáky císař Maxmilián, který vlezl na skálu a nemohl slézt dolů, Josef II. jako oráč a Ferdinand Dobrotivý.
Kaiser Joseph IInn flag
*13.3.1741 Wien - †20.2.1790 Wien
Wikipedia czdeenno Google search

Joseph II is mentioned when Dub gets introduced to the reader.

Background

Joseph II was Austrian emperor from 1780 to 1790, son of Empress Maria Theresa. He was known for a succession of political and educational reforms, and is considered and enlightened ruler for his time. Amongst the reforms were: relegious freedom (benefited the Jews), tax on the nobility, abolishment of serfdom, abolishment of capital punishment in civilian courts, compulsory education, dissolution of 700 monasteries, and many sosial reforms. He was forced to withdraw many of these before he died.

Quote from the novel
[3.2] V nižších třídách strašil žáky císař Maxmilián, který vlezl na skálu a nemohl slézt dolů, Josef II. jako oráč a Ferdinand Dobrotivý.

Also written:Josef II. cz Joseph_II. de

Weinernn flag
Google search
weiner.jpg

Hansy Weiner

Weiner was an actress who Ságner had seen on stage in Bruck an der Leitha, and who now, according to Pester Lloyd, performed at Kis Színkör in Budapest.

Background

Weiner may have been Hansy Weiner who featured in Sport und Salon on 25 December 1915. She appeared at Volksoper in Vienna and was a talented singer. It has not been possible to identify the advert in Pester Lloyd which is mentioned in the novel.

Quote from the novel
[3.2] Zklamal se však úplně, neboť hejtman Ságner, kterému přinesl batalionsordonanc Matušič ze stanice večerní vydání „Pester Lloydu“, řekl, dívaje se do novin: „Tak vida, ta Weinerová, kterou jsme viděli v Brucku vystupovat pohostinsky, hrála zde včera na scéně Malého divadla.“
Géza of Szatmár-Budafalunn flag
Google search

Géza of Szatmár-Budafalu was allegedly Archbishop of Budapest, the author of two prayers who contained the most terrible curses on the enemies.

Background

is presented as a real person but nothing is known about him apart from what is evident from the text. Lists of bishops and archbishops in Hungary show no trace of any person of this name (Hans-Peter Laqueur). Moreover the Archbishop-seat of Hungary is in Esztergom so this bishop is likely to have been invented. The combination Szatmár and Budafalu is also improbable: the first being a city and county name, the second just a rural village.

Quote from the novel
[3.2] Kromě toho přinesly ustarané, utahané dámy veliký balík vytištěných dvou modliteb sepsaných budapešťským arcibiskupem Gézou ze Szatmár-Budafalu. Byly německo-maďarské a obsahovaly nejstrašnější prokletí všech nepřátel. Psány byly tyto modlitbičky tak vášnivě, že tam jenom na konci scházelo řízné maďarské „Baszom a Krisztusmárját!“

Also written:Géza ze Szatmár-Budafalu Hašek Géza ze Szatmár-Budafalu cz Szatmárbudafalusy Géza hu

Šimeknn flag
Google search

Šimek was a soldier who was patted on the cheek by a lady from The Society for welcoming of Heroes. His comment was that the whores were very cheeky here.

Quote from the novel
[3.2] Byl to nějaký Šimek z Budějovic, který neznaje ničeho o tom vznešeném poslání těch dam, prohodil k svým soudruhům po odchodu dám: „Jsou ale tady ty kurvy drzý. Kdyby aspoň taková vopice vypadala k světu, ale je to jako čáp, člověk nic jiného nevidí než ty haksny a vypadá to jako boží u.mučení, a ještě si taková stará rašple chce něco začínat s vojáky.“
Rechnungsfeldwebel Bautanzelnn flag
Google search

Bautanzel is an accounting seegeant by the march batallion, an expert in siphoning off food meant for the soldiers. He describes in detail how the theft occurs, illustrated by examples from march battalions he has been with earlier in the Carpathians. See major Sojka. He also complains about the increasingly poor provisions and remembers the halcyon days at the beginning of the war. He also describes the superior provisions of the Prussians, who offered twice as much in compensation for requisitions.

Quote from the novel
[3.2] Ve vagonu, kde byla kancelář a skladiště batalionu, účetní šikovatel pochodového praporu Bautanzel velmi blahosklonně rozdal dvěma písařům od batalionu po hrsti ústních pokroutek z těch krabiček, které se měly rozdat mezi batalion.
Major Sojkann flag
Google search

Sojka was a major who Bautanzel had served with on one of his two trips to the Carpathians with previous march battalions. Sojka enjoyed food, and had a tendency to loiter around the field kitchen at all times, particularly when shrapnel and bullets started flying.

Quote from the novel
[3.2] Za tu celou dobu nic víc se mně nepodařilo ušetřit pro nás v kanceláři než jedno prasátko, které jsme si dali vyudit, a aby ten major Sojka na to nepřišel, tak jsme ho měli uschované hodinu cesty u artilerie, kde jsem měl jednoho známého feuerwerkra.
Fähnrich Wolfnn flag
Google search

Wolf was a ensign who had a whispering conversation with senior lieutenant Kolář about rumours that Colonel Schröder had sent illicit money to his bank.

Quote from the novel
[3.2] Nastal vzájemný šepot mezi fähnrichem Wolfem a nadporučíkem Kolářem, že plukovník Schröder za poslední tři neděle poslal na své konto do vídeňské banky 16.000 K.
Oberleutnant Kolářnn flag
Google search

Kolář was a senior lieutenant who had a whispering conversation with ensign Wolf about rumours that Colonel Schröder had sent illicit money to his bank. Kolář went on to explains in general terms how the fraud is carried out.

Quote from the novel
[3.2] Nastal vzájemný šepot mezi fähnrichem Wolfem a nadporučíkem Kolářem, že plukovník Schröder za poslední tři neděle poslal na své konto do vídeňské banky 16.000 K.
Oberst Wachtlnn flag
Google search

Wachtl was a colonel from Švejk's time doing national service who he mentions when answering the Polish latrine-obsessed general that a soldier can not only think about shitting, he must think about fighting as well.

Quote from the novel
[3.2] „Poslušně hlásím, pane generálmajor, na manévrech u Písku říkal nám pan plukovník Wachtl, když mužstvo v době rastu se rozlézalo po žitech, že voják nesmí pořád myslet jen na šajseraj, voják že má myslet na bojování. Ostatně, poslušně hlásím, co bychom tam na tý latrině dělali? Není z čeho tlačit. Podle maršrúty měli jsme už dostat na několika stanicích večeři, a nedostali jsme nic. S prázdným žaludkem na latrinu nelez!“
Jesenská, Růženann flag
*17.6.1863 Smíchov - †14.7.1940 Praha
Wikipedia czen Google search

Jesenská is mentioned as Švejk is squatting on the latrine in Budapest and reads a torn-off sheet from a novel by Jesenská.

Background

Jesenská was a Czech author and poet, who published books on upbringing of children (amongst other themes). As and advocate of premarital sex she was heavily criticised in her time. She was the aunt of the much better known Milena Jesenská.

Source: Milan Hodík, Wikipedia

Quote from the novel
[3.2] Na levém křídle seděl Švejk, který se sem připletl, a se zájmem si přečítal útržek papírku, vytrženého bůhví z jakého románu Růženy Jesenské:

...dejším pensionátě bohužel dámy
em neurčité, skutečné snad více
Křičkann flag
Google search
kricka2.jpg

Petr Křička, Pestrý týden, 17.11.1928

kricka.png

Lidové noviny, 16.8.1926

Křička is mentioned in the fragment of a novel by Jesenská which Švejk reads when he is squatting on the latrine in Budapest.

Background

The mentioned book fragment can not be traced in any literature by Jesenská. It is either taken from another writer or Hašek simply invented the passage. In the latter case it may be that Hašek pokes fun at one or two of his contemporaries.

An obvious candidate amongst these is the poet Petr Křička who he knew from the wine bar U Petříku where they both visited. Břetislav Hůla mentions him as a person that could provide information about Jaroslav Hašek. Another possible source of inspiration: in a letter to his future wife Jarmila, dated 21 July 1908, the author mentions an architect Křička he had met in Kolín. This was Čeněk Křička (1858-1948) who was also a politician and for a while mayor of the city.

Another possible source of inspiration: in a letter to his future wife Jarmila, datert 21 July 1908, teh author mentions an architect Křička who he had met in Kolín. The person in question was Čeněk Křička (1858-1948), a politician who even at a time was mayor of the city.

Source: Jiří Fiala, Sergey Soloukh, Václav Menger, Břetislav Hůla

Quote from the novel
[3.2] ..dejším pensionátě bohužel dámy
em neurčité, skutečné snad více
ré většinou v sebe uzavřeny ztrát
h menu do svých komnat, aneb se
svérázné zábavě. A utrousily-li t
šel člověk jen a pouze stesk na ct
se lepšila, neb nechtěla tak úspěšně
covati, jak by samy si přály.
nic nebylo pro mladého Křičku.

Also written:Kříčka Parrott Keitschka Reiner

Korporal Málek nn flag
Google search

Málek was a corporal who was the first to assume the original shitting position after the general surprised the company with their trousers on their knees.

Quote from the novel
[3.2] Generálmajor přívětivě se usmál a řekl: „Ruht, weiter machen!“ Desátník Málek dal první příklad svému švarmu, že musí opět do původní posice. Jen Švejk stál a salutoval dál, neboť z jedné strany blížil se k němu hrozivě poručík Dub a z druhé generálmajor s úsměvem.
Leutnant Chudavýnn flag
Google search

Chudavý was a lieutenant at the Karlín barracks who Švejk reminisced about after receiving yet another tirade from Dub.

Quote from the novel
[3.2] Švejk odcházel konečně k svému vagonu a přitom si pomyslil: Jednou byl, když jsme ještě byli v Karlíně v kasárnách, lajtnant Chudavý a ten to říkal jinak, když se rozčilil: „Hoši, pamatujte si, když mne uvidíte, že jsem svině na vás a tou sviní že zůstanu, dokud vy budete u kumpanie.“
Mr Istvánnn flag
Google search

Mr István from Isatarcsa was victim of Švejk's alleged hen theft. The good soldier was led to the staion in Budapest by the miltary police after it was claimed that he stole the hen, and had hit István with it so he got a blue eye. Švejk denied this, they had only been argueing about the price. In the end he got away with paying ten guilders, five for the hen and five for the blue eye.

Quote from the novel
[3.2] Veliteli 11. marškumpanie N pochodového praporu 91. pěšího pluku k dalšímu řízení.
Předvádí se pěšák Švejk Josef, dle udání ordonance téže marškumpanie N pochodového praporu 91. pěšího pluku, pro zločin loupeže, spáchaný na manželích Istvánových v Išatarča v rayoně velitelství nádraží.

Also written:Herr István cz

Mrs Istvánnn flag
Google search

Mrs István from Isatarcsa was together with her husband victim of Švejk's alleged hen theft. The good soldier was led to the staion in Budapest by the miltary police after it was claimed that he stole the hen, and had hit István with it so he got a blue eye. Švejk denied this, they had only been argueing about the price. In the end he got away with paying ten guilders, five for the hen and five for the blue eye.

Quote from the novel
[3.2] Veliteli 11. marškumpanie N pochodového praporu 91. pěšího pluku k dalšímu řízení.
Předvádí se pěšák Švejk Josef, dle udání ordonance téže marškumpanie N pochodového praporu 91. pěšího pluku, pro zločin loupeže, spáchaný na manželích Istvánových v Išatarča v rayoně velitelství nádraží.

Also written:Fru István cz

Matějůnn flag
Google search

Matějů is a lathe operator mentioned when Švejk pulls a story to illustrate that hitting Mr István with the hen is very little to make a fuzz about.

Quote from the novel
[3.2] To vyrazili ,U starý paní’ soustružníkovi Matějů celou sanici cihlou za dvacet zlatejch, s šesti zubama, a tenkrát měly peníze větší cenu než dnes. Sám Wolschläger věší za čtyry zlatky.
Wohlschlager, Leopoldnn flag
*1.11.1855 Osijek - †21.8.1929 Praha
Wikipedia cz Google search
wohlschlager1.png

Nikolsburger Wochenschrift, 30.8.1929

wohlschlager.png

Expres, 21.8.1929

Wohlschlager is mentioned when Švejk pulls a story to illustrate that the price Mr István demanded for the hen in Budapest was extortionate. Wohlschlager did after all hang people for only four guilders.

Background

Wohlschlager (sometimes written Wohlschläger) was the public executioner in Bohemia from 1888. He was as a fifteen-year old present at the execution of Janeček in 1871, the last public execution in Böhmen during the reign of Austria-Hungary. The execution was carried out by his step-father Jan Piperger.

He continued as official executioner in Czechoslovakia from 1918 until his death. When he wasn't carrying out his official duties, he worked as a goldsmith in Příčná ulice. In the address book for Prague (1910) he is listed as "executioner", in the the population registry as goldsmith and executioner.

Švejk's assertion that he was paid 4 guilders for each execution is not correct; Wohlschlager received 25 already from the beginning. When he wasn't carrying out his official duties, he worked as a goldsmith in Příčná ulice. In 1929, the year he died, he even had a book published: "Serving justice in Austria and in the Republic" (Ve službách spravedlnosti za Rakouska i Republiky). He died at his home at Letná after having been ill with arteriosclerosis for two years.

Links

Source: Karel Ladislav Kukla

Quote from the novel
[3.2] To vyrazili ,U starý paní’ soustružníkovi Matějů celou sanici cihlou za dvacet zlatejch, s šesti zubama, a tenkrát měly peníze větší cenu než dnes. Sám Wohlschläger věší za čtyry zlatky.

Also written:Wohlschläger Hašek

Mourkovánn flag
Google search

Mourková was an abandoned slut from Praha II. who together with Mrs Šousková raped a hundre-year old man by Roztoky.

Quote from the novel
[3.2] “Vona je to holt vášeň, ale nejhorší je to, když to přijde na ženský. V Praze II byly před léty dvě vopuštěný paničky, rozvedený, poněvadž to byly coury, nějaká Mourková a Šousková, a ty jednou, když kvetly třešně v aleji u Roztok, chytly tam večer starýho impotentního stoletýho flašinetáře a vodtáhly si ho do roztockýho háje a tam ho znásilnily
Šouskovánn flag
Google search

Šousková was an abandoned slut from Praha II. who together with Mrs Mourková raped an inpotent geriatric by Roztoky.

Quote from the novel
[3.2] “Vona je to holt vášeň, ale nejhorší je to, když to přijde na ženský. V Praze II byly před léty dvě vopuštěný paničky, rozvedený, poněvadž to byly coury, nějaká Mourková a Šousková, a ty jednou, když kvetly třešně v aleji u Roztok, chytly tam večer starýho impotentního stoletýho flašinetáře a vodtáhly si ho do roztockýho háje a tam ho znásilnily
Profesor Axamit, Jannn flag
*12.12.1870 Rychnov nad Kněžnou - †18.11.1931 Praha
Wikipedia cz Google search
axamit.png

Národní politika, 6.4.1912

axamit2.png

Prager Tagblatt, 21.8.1924

Axamit from Žižkov got involved by chance in the rape story of the ladies Mourková and Šousková.

Background

Axamit was a Czech medical doctor, specialising in ear, nose and throat. After completing his studies at a university in Prague, he worked as a medical assistant in Prague, Berlin and Vienna. Later he returned and opened his own consultancy in Žižkov.

He was also a self taught archaeologist, the theme of this grotesque anecdote. During WW1 he was briefly head the Prehistoric Department of the National Museum and from 1918 he worked as a conservationist for National Heritage. Over the years he became far better known as a archaeologist than a medic.

Some Axamit was also the subject of the short-story Vláda je vinná (The government is guilty) by Jaroslav Hašek from 1911, printed in Rovnost. The author probablz has another Axamit in mind, he refers to an official at the Goversnors Office (K.u.k. Statthalterei).

Links

SourceJaroslav Šerák, Hans-Peter Laqueur

Quote from the novel
[3.2] To je na Žižkově pan profesor Axamit a ten tam kopal, hledal hroby skrčenců a několik jich vybral, a voni si ho, toho flašinetáře, vodtáhly do jedný takový vykopaný mohyly a tam ho dřely a zneužívaly. A profesor Axamit druhej den tam přišel a vidí, že něco leží v mohyle.
Feldwebel Nasáklonn flag
Google search

Nasáklo was a sergeant from the 12th march company, a tyrant, who on orders from Ságner gave Švejk rifle drill as punishment for giving Baloun exercise drills after he had tried to tuck away a chicken leg.

On departure from Budapest it is revealed that Nasáklo was left behind, haggling with a prostitute behind the station.

Quote from the novel
[3.2] Batalionní ordonanc obdržel rozkaz zavolat šikovatele od 12. kumpanie Nasákla, který byl znám jako největší tyran, a zaopatřit ihned Švejkovi ručnici. „Zde tento muž,“ řekl hejtman Ságner k šikovateli Nasáklovi, „nechce zbytečně proválet drahocenný čas. Vezměte ho za vagon a hodinu s ním cvičte kvérgrify. Ale beze všeho milosrdenství, bez oddychu. Hlavně pěkně za sebou, setzt ab, an, setzt ab!
Oberleutnant Kvasničkann flag
Google search

Kvasnička was a senior lieutenant at the Karlín garrison who could promise the recruits hell also in their next life, all according to Švejk. The point is driven home by an impressive volley of expletives.

Quote from the novel
[3.2] K tomuto připojil Švejk tuto jednoduchou poznámku: „Ba jo, žádnej člověk neví, co bude vyvádět za pár milionů let, a ničeho se nesmi vodříkat. Obrlajtnant Kvasnička, když jsme ještě sloužívali v Karlíně u erkencunkskomanda, ten vždycky říkal, když držel školu: ,Nemyslete si, vy hovnivárové, vy líní krávové a bagounové, že vám už tahle vojna skončí na tomhle světě. My se ještě po smrti uhlídáme, a já vám udělám takovej vočistec, že z toho budete jeleni, vy svinská bando.’“
Adjutant Zieglernn flag
Google search

Ziegler was a skinny battalion aide who would hardly make up a portion for one march company according to Švejk.

Quote from the novel
[3.2] Jakpak se jmenuje, pane rechnungsfeldvébl, ten náš adjutant od našeho batalionu? Ziegler To je ňákej takovej uhejbáček, z toho by se neudělaly porce ani pro jednu marškumpačku.“
Moritz Löwensteinnn flag
Google search
mlowenstein.png

Moritz Löwenstein was a company from Vienna who delivered religious gadgets. Here Baloun was eating little balls from a rosary manufactured by them, and the firm supplied Klokoty as well. The author mentions in [I.11] Moritz Mahler as a similar company.

Background

Neither the company nor its owner can not be traced in the address book of Vienna 1915. Presumably these names have been picked fairly randomly apart from the common Jewish first name Moritz. See Moritz Mahler.

Quote from the novel
[3.2] A opravdu, Baloun ve svém největším hoři hledal spásu v drobných kuličkách z klokočí od firmy Moritz Löwenstein ve Vídni. „Ten je taky z Klokot,“ řekl smutně Baloun. „Než mně ho přinesly, zařvala dvě housata, ale to není žádný maso, to je měkkotina.“
Index Back Forward III. The famous thrashing Hovudpersonen

2. In Budapest


© 2009 - 2019 Jomar Hønsi Last updated: 12/9-2019