Hovudpersonen

The Good Soldier Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

People

Novel on-lineŠvejk museumLiterární ArchivTravel diaryBlogFacebookContact

Franz Ferdinand and Sophie leave the Sarajevo Town Hall, five minutes before the assassination, 28 June 1914.

The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk is a novel with an unusually rich array of characters. In addition to the many who directly form part of the plot, a large number of fictive and real people (and animals) are mentioned; either through Švejk's anecdotes, the narrative or indirectly through words and expressions.

This web page contains short write-ups on the persons the novel refers to; from Napoléon in the introduction to captain Ságner in the last few lines of the unfinished Book Four. The list is sorted in to the order of which the names first appear. The chapter headlines are from Zenny K. Sadlon's recent translation and will in most cases differ from Cecil Parrott's version from 1973. In January 2014 there were still around twenty entries to be added.

  • The quotes in Czech are copied from the on-line version of the novel provided by Jaroslav Šerák and contain links to the relevant chapter
  • The tool-bar has links for direct access to Wikipedia, Google search and Švejk on-line

The names are coloured according to their role in the novel, illustrated by the following examples: Doctor Grünstein who is directly involved in the plot, Heinrich Heine as a historical person, and Ferdinand Kokoška as an invented person. Note that a number of seemingly fictive characters are modelled after living persons. See for instance Lukáš and Wenzl.

>> The Good Soldier Švejk index of people mentioned in the novel (582) Show all
>> I. In the rear
>> II. At the front
>> III. The famous thrashing
Index Back Forward III. The famous thrashing Hovudpersonen

4. Forward March!

Hauptmann Tayrlenn flag
Google search

Tayrle was a captain who was brigade staff aide at the Iron Brigade in Sanok, and described as drunkard and a pervert. He was the one who informed Ságner that his march battalion had arrived two days early.

Quote from the novel
[3.4] Ordonančním důstojníkem byl adjutant brigády hejtman Tayrle. „Já se velice divím,“ řekl hejtman Tayrle, „že vy jste nedostali určité zprávy. Maršruta je jistá. O linii vašeho pochodu měli jste nám oznámit přirozeně předem. Podle disposic hlavního štábu přijeli jste o dva dny dříve.“
Miss Ellann flag
Google search

Miss Ella was a Hungarian prostitute who was the favourite af Tayrle but also took care of Dub during his inspection of Sanok's brothels.

Quote from the novel
[3.4] Objevilo se, že kavárna vlastně není nic jiného než vykřičený dům, a poněvadž žádná ze slečen nebyla volnou, rozčilil se hejtman Tayrle na nejvyšší stupeň a v předsíni vynadal sprostě madam a křičel, kdože je u slečny Elly. Když dostal za odpověď, že je tam nějaký poručík, láteřil ještě víc.

Also written:Slečna Ella cz

Vondráčeknn flag
Google search

Vondráček was a tyre merchant from Prague who features in Švejk's anecdote when the enters the whorehouse in Sanok to pick up Leutnant Lieutenant (cz. poručík), rank no. 11. The lowest officer rank in k.u.k. Heer, could be commissioned or non-commissioned. In 1915 they were typically company commanders or even squad leaders. The rank above Fähnrich and below Oberleutnant. Dub.

Quote from the novel
[3.4] „Moc na mě neřvete, milostpaní,“ řekl vlídně Švejk, usmívaje se přitom sladce, „nebo vám dám přes držku. U nás jednou v Platnéřské ulici zmlátili jednu madam tak, že nevěděla o sobě. To tam syn hledal svýho otce, nějakýho Vondráčka, obchod s pneumatikama. Vona se ta madam jmenovala Křovánová, když ji vzkřísili a ptali se jí na záchrannej stanici, jak se jmenuje, řekla, že nějak vod ,Ch’. A jaké je vaše ctěné jméno?“
Křovánovánn flag
Google search

Křovánová was a brothel madam from Prague who features in Švejk's anecdote when the enters the whorehouse in Sanok to pick up Leutnant Lieutenant (cz. poručík), rank no. 11. The lowest officer rank in k.u.k. Heer, could be commissioned or non-commissioned. In 1915 they were typically company commanders or even squad leaders. The rank above Fähnrich and below Oberleutnant. Dub.

Quote from the novel
[3.4] „Moc na mě neřvete, milostpaní,“ řekl vlídně Švejk, usmívaje se přitom sladce, „nebo vám dám přes držku. U nás jednou v Platnéřské ulici zmlátili jednu madam tak, že nevěděla o sobě. To tam syn hledal svýho otce, nějakýho Vondráčka, obchod s pneumatikama. Vona se ta madam jmenovala Křovánová, když ji vzkřísili a ptali se jí na záchrannej stanici, jak se jmenuje, řekla, že nějak vod ,Ch’. A jaké je vaše ctěné jméno?“
Philip II of Macedonnn flag
*382 BC Pella - †336 BC Vergina (Aiga)
Wikipedia czdeenno Google search

Philip II of Macedon is mentioned in Dub's drunken stupor in the whorehouse in Sanok.

Background

Philip II of Macedon was king of Macedonia, the father of Alexander the Great. During his reign the kingdom expanded considerably and at his death he controlled nearly the entire Greek peninsula and the areas bordering the Aegean Sea.

Quote from the novel
[3.4] Napil se, a trhaje písemný rozkaz, smál se: „To je - omluvenka? U - nás žádné omluvenky - neplatí. My jsme - na - vojně - a ne - ve - škole. Tak - tě - tedy - chytli - v bordelu? Pojď - ke - mně - Švejku - blíž - já ti - dám - pár - facek. - Ve - kterém - roce - Filip Macedonský - porazil - Římany, to ty - nevíš - - ty hřebče!“

Also written:Filip Macedonský Hašek Filip II. Makedonský cz Philipp II. von Makedonien de

Pokorný nn flag
Google search

Pokorný was a blacksmith from České Budějovice who used to answer questions totally beside the issue. He is mentioned when Švejk tries to get some sense out of Dub at the brothel in Sanok.

Quote from the novel
[3.4] „Zajisté že vám úplně rozumím,“ odpověděl Švejk. „Vy mluvíte podobně jako klempíř Pokorný v Budějovicích. Ten, když se ho lidi optali: ,Koupal jste se už letos v Malši?’, vodpovídal: ,Nekoupal, ale zato bude letos hodně švestek.’
Gargany, Lászlónn flag
Google search

Gargany was a Hungarian Honvéd The entry "Honvéd" will be added in the future. (home guard soldier) who had pegged out in Sanok after drinking the spirit from the gymnasiums reptile collection.

Quote from the novel
[3.4] Na vojenském hřbitůvku je také na jednom z bílých křížů nápis „László Gargany“. Tam spí věčný sen jeden honvéd, který při onom rabování gymnaziálních sbírek vypil všechen denaturovaný líh z nádoby, ve které byli naloženi různí plazové.
Korporal Křížnn flag
Google search

Kříž was a corporal mentioned in the letter Božena wrote Švejk.

Quote from the novel
[3.4] Švejk vytáhl z ušpiněné kožené tašky zamaštěný dopis a četl, zachovávaje krok s koněm nadporučíka Lukáše, který se dal do mírného poklusu: „Ty pacholku mizernej, ty jeden vrahu a bídáku! Pan kaprál Kříž přijel do Prahy na urláb a já jsem s ním tančila ,U Kocanů’, a von mně povídal, že prej ty tancuješ v Budějovicích ,U zelený žáby’ s nějakou pitomou flundrou a že jsi mě už úplně vopustil.
Boženann flag
Google search

Božena was Švejk's former girl-friend who wrote him an angry letter which Švejk read aloud to Lukáš.

Quote from the novel
[3.4] Aby jsi věděl, píšu toto psaní na hajzlu na prkně vedle díry, mezi náma je konec. Tvoje bejvalá Božena. Abych nezapomněla, ten kaprál to umí a bude tě ještě sekýrovat, já jsem ho vo to prosila. A ještě abych nezapomněla, nenajdeš mě už mezi živejma, až přijedeš na urláb.
Lužická, Věnceslavann flag
*6.12.1835 Hořice - †4.5.1920 Praha
Wikipedia cz Google search

Lužická is mentioned by Švejk when he tells Lukáš how unlucky he has been with the ladies.

Background

Lužická was a Czech journalist and writer who wrote using a pseudonym. Her real name was Anna Srbová.

Quote from the novel
[3.4] Našel jsem ji taky ,U Kocanů’, voblíkali ji dva vojáci vod cizího regimentu a jeden z nich byl tak moc živej, že jí šahal docela veřejně pod živůtek, jako kdyby chtěl, poslušně hlásím, pane obrlajtnant, vytáhnout odtamtud pel její nevinnosti, jak říká Věnceslava Lužická, nebo jak to podobně jednou řekla jedna mladá dívka asi šestnáctiletá v tanečních hodinách jednomu gymnasistovi hlasitě s pláčem, když ji štípl do ramena: ,Vy jste, pane, setřel pel mého panenství.’
Veklová, Karlann flag
Google search
veklova2.png

Agroturystyka Szwejkowo, Łupków, 3.4.2010

veklova.png

Večerní Praha, 28.4.1983

Veklová was a girl Švejk had dated when he was on manoeuvres by Mníšek before the war. He had met her at a dance in Starý Knín but the outcome was disappointing: the girl told him something along the lines of: I'm as fond of you as a husk in the arse, you're so stupid!.

Background

A woman bearing this name was in 1983 identified as a real person by Augustín Knesl Czech Švejkologist who for some period did research on the backdrop to the novel, concentrating on people. He published his findings in Večerní Praha in 1983. . She was actually buried in Starý Knín. How the author picked up her name and pin-pointed her geographically remains a mystery.

Petr Kovařík, 5 October 2013: Knesl tam mimo jiné uvádí tuto kuriozitu: "Josef Švejk byl v románě více než skoupý na přiznáních svých citů k ženám. V jediném okamžiku odkryl karty, když líčil svoje zamilování do Karly Veklové ze Starého Knína. Na malém hřbitůvku ve Starém Kníně byla pochována žena jménem Karla Veklová..." Myslím, že je to zajímavé a je to jeden z dokladů, že nejen hlavní postavy z románu, ale i ty celkem bezvýznamné a epizodní měly svůj reálný předobraz. Kromě toho je možné, že Hašek zde zmiňuje nějakou svou vlastní zkušenost. Starý Knín je lokální část malého města Nový Knín nedaleko Dobříše a skutečně právě v této části obce je malý hřbitov. Hašek tedy na tomto románu místě uvádí velmi přesný údaj.

SourceAugustín Knesl Czech Švejkologist who for some period did research on the backdrop to the novel, concentrating on people. He published his findings in Večerní Praha in 1983. , Petr Kovařík

Quote from the novel
[3.4] Když jsme před lety stáli lágrem v Mníšku, tak jsem chodil tancovat do Starýho Knína, namluvil jsem si tam nějakou Karlu Veklovou, ale moc jsem se jí nelíbil. Jednou večer v neděli jsem ji doprovázel k rybníčku, tam jsme si sedli na hráz a ptal jsem se jí, když zapadalo slunce, jestli mě má taky ráda. Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že byl vzduch tak vlahej, všichni ptáci zpívali, a vona mně vodpověděla s příšerným smíchem: ,Já mám tě tak ráda jako pazdero v prdeli, vždyť jseš blbej.’
Píchann flag
Google search

Pícha was a farmer Švejk told Lukáš about during the march from Sanok.

Quote from the novel
[3.4] Nějakej sedlák Pícha neměl žádnou radost z tý návštěvy a nepřijmul vod eráru osumnáct korun náhrady za zdupanejch pět měr pole, chtěl se vám, pane obrlajtnant, soudit a dostal za to osumnáct měsíců.
Pimprann flag
Google search

Pimpra was a tinsmith Švejk told Dub about during the conversation in Tyrawa Wołoska about the lieutenants unhappy visit to the house of ill repute in Sanok. Pimpra was also often found in brothels like U Šuhů and U Dvořáků when he went out to buy sheet metal.

Quote from the novel
[3.4] Ale to byl asi nějakej vomyl. Klempíře Pimpra z Kozího plácku taky vždycky hledali, když šel kupovat plech do města, a našli ho také vždycky v podobnej místnosti, buď u ,Šuhů’, nebo u ,Dvořáků’, jako já vás našel.
VejvodaBnn flag
Google search

VejvodaB was a construction site foreman from Vršovice who had got into his head that he shouldn't drink anything that contained alcohol. Švejk told Dub this rather lengthy story when "debriefing" him about the brothel-episode in Sanok.

Quote from the novel
[3.4] Kdybyste byl znal starýho Vejvodu, políra z Vršovic, ten vám si, pane lajtnant, umínil, že nebude pít žádný nápoje, po kterých by se vopil.
Soubirous, Bernadettenn flag
*7.1.1844 Lourdes - †16.4.1879 Nevers
Wikipedia dedkenfr Google search

Soubirous features in the "Song of Lourdes" which the soldiers are singing in Tyrawa Wołoska.

Background

Soubirous reported in 1858 apparitions of a small young lady. This gave rise to the legend of Lourdes which was to make the town into a major pilgrim site. Bernadette was canonised in 1933, under the name St Bernadette.

Quote from the novel
[3.4] Aj, Bernardu, dívenku, nebeský duch
tam ku břehu provodí v zelený luh. - Ave!

Also written:Bernarda Hašek

Korporal Nachtigalnn flag
Google search

Nachtigal was a corporal from around Kašperské Hory who had got hold of a bottle of spirit from a Jew.

Quote from the novel
[3.4] Kaprál Nachtigal, někde od Kašperských Hor, sehnal láhev kořalky od ustrašeného žida; shromáždil několik kamarádů a nyní všichni jali se dle německého textu zpívat „Lourdskou píseň“ bez refrénu „Ave!“ na melodii písně „Prince Eugena“.
Korporal Ternann flag
Google search

Terna was a corporal Baloun referred to in passing on the way to Liskowiec.

Quote from the novel
[3.4] „Kamarádi, nehulákejme tolik,“ prosil potichu Baloun, „já už to cítím v kříži, voni nás uslyší a začnou hned po nás střílet. Já to vím. Voni nás poslali napřed, abychom vypátrali, jestli tam není nepřítel, a když uslyší střelbu, tak hned budou vědět, že se nesmí dál. My jsme, kamarádi, folpatrola, jak mě tomu učil kaprál Terna.“
Hauptmann Untergrieznn flag
Google search

Untergriez was a captain who had told Švejk how dangerous it was to be well fed when you were hit by a bullet in the belly.

Quote from the novel
[3.4] „Ty jsi ale zatracená nenasytná svině. Vojáka před gefechtem vůbec nemají krmit, to už nám před lety vykládal ve škole hejtman Untergriez. Ten nám vždycky říkával: ,Klucí zatracený, kdyby došlo někdy k válce, přišlo se do gefechtu, né abyste se před bojem přežrali.
Vojcieknn flag
Google search

Vojciek was the neighbour of the mayor of Liskowiec. He was supposed to own the only cow in the village.

Quote from the novel
[3.4] „Jedinou krávu tady má soused Vojciek, kterou jste ráčili slyšet, moji páni dobrodinci, teď zabučet. Je to kráva nemocná, tesklivá.
Nathannn flag
Google search

Nathan was a Jew who sold a skinny cow to the soldiers in Liskowiec.

Quote from the novel
[3.4] Když se ještě před nimi vyválel v prachu, setřásl se sebe najednou všechnu lítost,odešel domů, kde řekl v komůrce své ženě: „Elsalébn, vojáci hloupí a tvůj Náthan moc chytrý.“ S krávou bylo mnoho práce. Chvílemi se zdálo, že se kráva nedá vůbec stáhnout. Při stahování přetrhli několikrát kůži, pod kterou se objevilo svalstvo zkroucené jako vyschlé lodní lano.

Also written:Náthan Hašek

Elsann flag
Google search

Elsa was the wife of Nathan who told her after the cow was sold: "The soldiers are stupid and your Nathan very clever".

Quote from the novel
[3.4] Když se ještě před nimi vyválel v prachu, setřásl se sebe najednou všechnu lítost,odešel domů, kde řekl v komůrce své ženě: „Elsalébn, vojáci hloupí a tvůj Náthan moc chytrý.“
Pavlíčeknn flag
Google search

Pavlíček was a cook who broke a front tooth on the meat of the skinny cow in Liskowiec.

Quote from the novel
[3.4] „Pane obrlajtnant, už je z toho porculán. Ta kráva má tak tvrdý maso, že se s ním může řezat sklo. Kuchař Pavlíček, když okoušel maso s Balounem, vylomil si přední zub a Baloun zadní stoličku.“
Chodounská, Boženann flag
Google search

Chodounská was the wife of the telephonist Chodounský. From Liskowiec he wrote her stern letters, in advance warning against anything on the side in his absence. He addresses her using the familiar form Boženka.

Quote from the novel
[3.4] Milá a drahá ženo, nejdražší Boženko!
Krausnn flag
Google search

Kraus was a man from Mikulášská třída who had been together with Mrs Chodounská before she met her telephonist Chodounský. This was one of the themes in the latters letters.

Quote from the novel
[3.4] Já bych Ti to ani nepsal, ale Ty víš sama dobře, že jsi se mně svěřila, že já nejsem první, který s Tebou měl vážnou známost, a že Tě přede mnou měl už pan Kraus z Mikulášské třídy.
Čapeknn flag
Google search

Čapek was a gentleman whop used to go to U kalicha and rubbed the other guests up the wrong way by showing off his knowledge and also acting vulgarly. This is part of the story Švejk tells Lukáš to illustrate that not everybody can be smart.

Quote from the novel
[3.4] Kdyby například, poslušně hlásím, pane obrlajtnant, znal každej zákony přírodní a doved by si vypočítat vzdálenosti nebeský, tak by jenom vobtěžoval svoje okolí, jako ňákej pan Čapek, kterej chodil ke ,Kalichu’ do hospody a v noci vždycky vyšel z výčepu na ulici, rozhlížel se po hvězdnatej vobloze, a když se vrátil, chodil vod jednoho k druhýmu a říkal: ,Dneska krásně svítí Jupiter, ty nevíš, pacholku, ani, co máš nad hlavou.
Zamastilnn flag
Google search

Zamastil was the priest in Horní Stodůlky who had written a book on bed-bugs.

Quote from the novel
[3.4] „To dělají štěnice, pane obrlajtnant. To už je stará pověra, že faráři rodějí štěnice. Nikde nenajdete tolik štěnic jako na farách. Na faře v Horních Stodůlkách farář Zamastil napsal dokonce vo štěnicích celou knížku, voni po něm lezly i při kázání.“
Oberleutnant Bucháneknn flag
Google search

Buchánek was an obrlajtnant who shot himself, Švejk told Lukáš on the march from Liskowiec in the direction of Sambor.

Quote from the novel
[3.4] Voni by se jim měly dělat přednášky, jako nám je dělával nebožtík pan obrlajtnant Buchánek, kterej se zastřelil kvůli kauci, kterou si vybral na ženění vod svýho budoucího tchána a kterou von utratil s cizejma děvkama.
Jenomnn flag
Google search

Jenom was the owner of an animal shop who went to the book-binder Bílek to ask for the hand of his daughter, and introduced himself with a fart so resounding that the pendulum clock on the wall stopped. This made an overwhelming impression on the prospective father-in-law but the daughter was less pleased.

Quote from the novel
[3.4] Naproti karmelitánům v Praze měl, pane obrlajtnant, před lety krám s králíky a jiným ptactvem pan Jenom. Ten si udělal známost s dcerou knihaře Bílka.
Bíleknn flag
Google search

Bílek was the book-binder in the anecdote about Jenom and the enormous fart that made the grandfather-clock stop.

Quote from the novel
[3.4] Naproti karmelitánům v Praze měl, pane obrlajtnant, před lety krám s králíky a jiným ptactvem pan Jenom. Ten si udělal známost s dcerou knihaře Bílka.
Hubičkann flag
Google search
hubicka.png

Hubička has woken up and the editor is back at U kalicha

Hubička was a policeman who used to come to U kalicha before the war. He is a victim of the episode where an editor gets him drunk, they swap clothes and the editor goes out onto Resslova ulice in full uniform and arrests two by-passers.

Quote from the novel
[3.4] K nám, do hospody ke ,Kalichu’ na Bojišti, chodíval ještě před válkou jeden policejní nadstrážník, nějakej pan Hubička, a jeden pan redaktor, kterej sbíral zlámaný nohy, přejetý lidi, sebevrahy a dával je do novin.
Oberleutnant Holubnn flag
Google search

Holub was a very educated senior lieutenant from the Karlín garrison. Švejk entertained Vaněk by telling a story about him when they were looking for Felsztyn.

Quote from the novel
[3.4] To bejval v karlínskejch kasárnách obrlajtnant Holub, ten byl tak učenej, že ho všichni u kumpanie považovali za blba, poněvadž von kvůli svý učenosti se nenaučil nadávat na vojáky a vo všem jenom rozjímal s vědeckýho stanoviska.
Křeneknn flag
Google search

Křenek was a sausage maker from Vinohrady that Švejk finds it appropriate to tell Vaněk about when they are bickering about the way to Felsztyn.

Quote from the novel
[3.4] „Jednou šel uzenář Křenek z Vinohrad podle plánu města Prahy od ,Montágů’ na Malé Straně domů v noci na Vinohrady a dostal se až k ránu do Rozdělova u Kladna, kde ho našli celýho zkřehlýho k ránu v žitě, kam upad únavou.
Index Back Forward III. The famous thrashing Hovudpersonen

4. Forward March!


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Last updated: 18/9-2020