Hovudpersonen

Der brave Soldat Schwejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Leute

Novel on-lineŠvejk museumLiterární ArchivTravel diaryBlogFacebookKontakt
PHOTO_L(attentat.gif,Franz Ferdinand and Sophie Chotek von Chotkowa Chotek leave the Sarajevo Town Hall, five minutes before the assassination, June 28 1914.)

LIT(The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk) is a novel with an unusually rich array of characters. In addition to the many who directly form part of the plot, a large number of fictive and real people (and animals) are mentioned; either through sv:s anecdotes, the narrative or indirectly through words and expressions.

This web page contains short write-ups on the persons the novel refers to; from Napoleón in the introduction to Captain Ságner in the last few lines of the unfinished Book Four. The list is sorted according to the order of which the names appear. The chapter headlines are from Zenny K. Sadlon's recent translation and will in most cases differ from Cecil Parrott's version from 1973. The list of people is to my knowledge nearly complete.

  • The facts are mainly taken from Internet sources and cross-verified when possible
  • The quotes in Czech are copied from the online version of sv: provided by Jaroslav Šerák and contain links to the relevant chapter
  • The toolbar has links for direct access to Wikipedia, Google search and sv: online

The names are colored according to their role in the novel, illustrated by the following examples: Doctor Grünstein who is directly involved in the plot, Heinrich Heine as a historical person, and Ferdinand Kokoška as an invented person.

>> Der brave Soldat Schwejk Liste der Personen, die im Roman erwähnt sind (582) alle zeigen
>> I. Im Hinterlande
>> II. An der Front
>> III. Die glorreiche Zusammenbruch
Index Back Forward IV. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Švejk v transportu ruských zajatců)

Jaroslav ze Šternberkaen flag
*1220 - †1287
Wikipedia cz Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[4.1] „Tak ty seš tedy Tatar,“ soustrastně řekl Švejk, „ty jsi se vydařil. Pak mně máš rozumět a já tobě, když seš Tatar. Hm - znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská? Ten vám natřel prdel pod Hostýnem.
Muhlahalej Abdrachmanoven flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „To mně nikdo nebude věřit,“ pomyslil si Švejk, „že se někdy někdo moh tak jmenovat jako ti Tataři kolem: Muhlahalej Abdrachmanov - Bejmurat Allahali - Džeredže Čerdedže - Davlatbalej Nurdagalejev atd.

Auch geschrieben:Муглагалей Абдрахманов ru

Bejmurat Allahalien flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „To mně nikdo nebude věřit,“ pomyslil si Švejk, „že se někdy někdo moh tak jmenovat jako ti Tataři kolem: Muhlahalej Abdrachmanov - Bejmurat Allahali - Džeredže Čerdedže - Davlatbalej Nurdagalejev atd.

Auch geschrieben:Беймурат Аллагали ru

Džeredže Čerdedžeen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „To mně nikdo nebude věřit,“ pomyslil si Švejk, „že se někdy někdo moh tak jmenovat jako ti Tataři kolem: Muhlahalej Abdrachmanov - Bejmurat Allahali - Džeredže Čerdedže - Davlatbalej Nurdagalejev atd.

Auch geschrieben:Джередже Чердедже ru

Davlatbalej Nurdagalejeven flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „To mně nikdo nebude věřit,“ pomyslil si Švejk, „že se někdy někdo moh tak jmenovat jako ti Tataři kolem: Muhlahalej Abdrachmanov - Bejmurat Allahali - Džeredže Čerdedže - Davlatbalej Nurdagalejev atd.

Auch geschrieben:Давлатбалей Нурдагалеев ru

Vobejdaen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] To mně nikdo nebude věřit,“ pomyslil si Švejk, „že se někdy někdo moh tak jmenovat jako ti Tataři kolem: Muhlahalej Abdrachmanov - Bejmurat Allahali - Džeredže Čerdedže - Davlatbalej Nurdagalejev atd. To u nás máme přeci lepší jména, jako ten farář v Židohoušti, kterej se jmenoval Vobejda.
Allāhen flag
Wikipedia czdeennnnoru Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „Ne ponymat, já krymsky Tatárin, Allah achper.“ Tatar sedl si, zkříživ nohy, na zem, složiv ruce na hruď, začal se modlit: „Allah achper - Allah achper - bezmila - arachman - arachim - málinkin mustafír.“
Löfler, Hansen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Otevřel dveře do vedlejší místnosti a zavolal: „Hans Löfler!“ Ozvalo se „Hier!“ a dovnitř vstoupil volatý voják, Štajeráček, s výrazem ubrečeného kreténa. To byla na etapě holka pro všecko.
Džindralej Hanemalejen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Zas chodil dál vystrojenými řadami zajatců, kteří postupně vykřikovali svá jména a příjmení: „Džindralej Hanemalej - Babamulej Mirzahali“ atd.

Auch geschrieben:Джидралей Ганемалей ru

Babamulej Mirzahalien flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Zas chodil dál vystrojenými řadami zajatců, kteří postupně vykřikovali svá jména a příjmení: „Džindralej Hanemalej - Babamulej Mirzahali“ atd.

Auch geschrieben:Бабамулей Мирзагали ru

Štěpánek, Bohuslaven flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „Že si nepřekousneš jazyk,“ říkal každému z nich s dobráckým úsměvem Švejk. „Jestlipak to není lepší, když se u nás jmenuje někdo Bohuslav Štěpánek, Jaroslav Matoušek nebo Růžena Svobodová.“
Matoušek, Jaroslaven flag
*18.12.1872 Praha - †30.3.1946 Praha
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[4.1] „Že si nepřekousneš jazyk,“ říkal každému z nich s dobráckým úsměvem Švejk. „Jestlipak to není lepší, když se u nás jmenuje někdo Bohuslav Štěpánek, Jaroslav Matoušek nebo Růžena Svobodová.“
Svobodová, Růženaen flag
*10.7.1868 Mikulovice - †1.1.1920 Praha
Wikipedia cz Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[4.1] „Že si nepřekousneš jazyk,“ říkal každému z nich s dobráckým úsměvem Švejk. „Jestlipak to není lepší, když se u nás jmenuje někdo Bohuslav Štěpánek, Jaroslav Matoušek nebo Růžena Svobodová.“
Babula Hallejeen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Když konečně Švejk po hrozném utrpení sepsal všechny ty Babula Halleje, Chudži Mudži, umínil si, že to zkusí ještě jednou a vysvětlí tlumočníkovi-šikovatelovi, že se stal obětí omylu, a jak už několikrát po cestě, když ho hnali mezi zajatci, marně se dovolával spravedlnosti.
Chudži Mudžien flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Když konečně Švejk po hrozném utrpení sepsal všechny ty Babula Halleje, Chudži Mudži, umínil si, že to zkusí ještě jednou a vysvětlí tlumočníkovi-šikovatelovi, že se stal obětí omylu, a jak už několikrát po cestě, když ho hnali mezi zajatci, marně se dovolával spravedlnosti.
Dreger, Karolinaen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Přebubnovával si na židli na nápěv „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...“ nový inserát: „Karolina Dreger, porodní babička, doporučuje se ct. dámám v každém případě.“
Major Wolf en flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Potom je přejímal major Wolf, vládnoucí tou dobou nad všemi zajatci pracujícími na opravách v pevnosti Přemyšlu a okolí. To byl důkladný člověk. Měl u sebe celý štáb tlumočníků, kteří vybírali ze zajatců specialisty ku stavbám podle jejich schopností a předběžného vzdělání.
Profesor Masaryk, Tomáš Garrigueen flag
*7.3.1850 Hodonín - †14.9.1937 Lány
Wikipedia czdeennnnosk Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

QuelleTomáš Masaryk: Světova revoluce (1925). Josef Kopta, František Langer, Rudolf Medek: Od Zborova k Bachmači (1938)

Sitat aus den Roman
[4.1] Rakouské ministerstvo vnitra tápalo ještě ve tmách, pokud se týkalo zjištění nějaké bojovné organisace z přeběhlíků na ruskou stranu. Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu. Nějaký pitomeček od divise doplnil reservát ještě tímto rozkazem: „V případě zachycení předvésti neprodleně k štábu divise!“ Toto tedy připomínám panu presidentovi, aby věděl, jaké nástrahy a léčky byly na něho kladeny mezi Sokalem - Milijatinem a Bubnovou.
Kloboučník Vašáken flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

QuelleJaroslav Šerák

Sitat aus den Roman
[4.1] To jsme se vám jednou v hospodě ,Na Zavadilce’ v Libni hádali mezi sebou, jestli máme nějakýho kloboučníka Vašáka, kerej vždycky dělal při zábavě neplechu, vyhodit, hned jak se vobjeví ve dveřích, nebo ho vyhodit, až si dá pivo, zaplatí a dopije, nebo mu vyndat boty, až přetančí první kolo.
Znamenáčeken flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Nějakej Znamenáček řekl kaplanovi Hortíkovi, kerej při náboženství nafackoval jeho klukovi, když ho potkal na ulici: ,Vy vole, ty černá potvoro, ty nábožnej blbečku, ty černý prase, ty farní kozle, ty przniteli učení Kristova, ty pokrytče a šarlatáne v kutně!’
Kaplan Hortíken flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Nějakej Znamenáček řekl kaplanovi Hortíkovi, kerej při náboženství nafackoval jeho klukovi, když ho potkal na ulici: ,Vy vole, ty černá potvoro, ty nábožnej blbečku, ty černý prase, ty farní kozle, ty przniteli učení Kristova, ty pokrytče a šarlatáne v kutně!’
Horáčeken flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Proti rozsudku není odvolání. Pane Horáček!’ zavolal potom na dozorce, ,vezmou tady tohodle pána a pověsejí ho tam, vědí, kde se klepají koberce, a potom sem přijdou, dostanou na pivo!’ To se rozumí, že pan Znamenáček i ten dozorce zůstali stát jako zkoprnělí, ale on si na ně dup a rozkřikl se: ,Poslechnou, nebo ne!’
Týneckýen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „Voni se museli rozhodně napít bahnitý vody,“ řekl Švejk. „jako ten mladej Týneckej od nás, člověk jinak rozumnej, ale jednou se pustil na cesty a dostal se až do Italie. Taky vo ničem jiným nemluvil než vo tej Italii, že jsou tam samý bahnitý vody a nic jinýho památnýho.

Auch geschrieben:Týneckej Švejk

Sankt Peteren flag
*Betsaida - †64/67 Roma
Wikipedia czdeennnno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] A taky dostal z tý bahnitý vody zimnici. Chytalo ho to čtyřikrát do roka. Na Všechny svatý, na svatého Josefa, na Petra a Pavla a na Nanebevstoupení panny Marie.

Auch geschrieben:Svatý Petr cz Saint Peter en

Sankt Paulusen flag
*10 Tarsus - †67 Roma
Wikipedia czdeenno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] A taky dostal z tý bahnitý vody zimnici. Chytalo ho to čtyřikrát do roka. Na Všechny svatý, na svatého Josefa, na Petra a Pavla a na Nanebevstoupení panny Marie.

Auch geschrieben:Svatý Pavel cz Saint Paul en

Leutnant Zimmeren flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] My padneme za císaře pána a jeho rodinu, za kterou jsme vybojovali Hercegovinu. Z našich kostí se bude vyrábět špodium pro cukrovary, vo tom už nám před lety vykládal pan lajtnant Zimmer. ,Vy svinská bando,’ povídá, ,vy nevzdělaní kanci, vy zbytečný, indolentní vopice, vy těma haxnama pletete, jako by neměly žádnou cenu.
Knihař Božetěch, Josefen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] „Vím, vod 91. regimentu mne už jistě hledají, ale jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku vo tom, jak se lidi dobrovolně převlíkají do cizích šatů. Roku 1908 někdy v červenci koupal se knihař Božetěch z Příčný ulice v Praze na Zbraslavi ve starým rameni Berounky.
General Fink von Finkensteinen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Quelle: Österreich-Ungarns Letzter Krieg, Band III.

Sitat aus den Roman
[4.1] Potom pokračoval tento podivný soud na způsob náhlého soudu, který aranžoval předsedající generál Fink von Finkenstein. Tento generál říkával, že žádných auditorů nepotřebuje, že to sezve dohromady a za tři hodiny že každý chlap musí viset. Dokud byl na frontě, tak u něho o náhlý soud nikdy nebyla nouze.
Wilhelm Fink, Wilhelmen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Připadalo mně to tak směšné, že jsem všem odpustil, kteří ho hlídali, a ještě jsem udělal vtip, že se ten učitel patrně sám šel poohlédnout po nějakém stromě. Tak vidíš, má drahá, že se zde nijak nenudíme, a řekni malému Viloušovi, že ho tatínek líbá a že mu brzo pošle živého Rusa, na kterém bude Viloušek jezditi jako na koníčkovi.
Feldkurat Martinec, Janen flag
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Polní kurát Martinec představoval si, že jsa ve službách duchovní útěchy raněným a umírajícím na bojišti, vykoupí i hříchy svého zpustlého faráře, který vraceje se v noci domů, nesčíslněkráte ho vzbudil a vypravoval mu: „Jeníčku, Jeníčku! Macatá děvka - to je můj celý život.“
von Hindenburg, Paulen flag
*2.10.1847 Posen (Poznań) - †2.8.1934 Neudeck (Ogrodzieniec)
Wikipedia czdeenno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Měl celou knihovnu takových svazečků s pitomými názvy jako „Humor v tornistře pro oči i uši“, „Hindenburgovy anekdoty“, „Hindenburg v zrcadle humoru“, „Druhá tornistra plná humoru, naládovaná Felixem Schlemprem“, „Z našeho gulášového kanonu“, „Šťavnaté granátové třísky ze zákopů“, nebo tyto hovadiny: „Pod dvojitým orlem“, „Vídeňský řízek z c. k. polní kuchyně. Ohřál Artur Lokesch“.
Schloemp, Felixen flag
*5.9.1880 Leipzig - †23.8.1916 Malinadr?
Wikipedia de Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[4.1] Měl celou knihovnu takových svazečků s pitomými názvy jako „Humor v tornistře pro oči i uši“, „Hindenburgovy anekdoty“, „Hindenburg v zrcadle humoru“, „Druhá tornistra plná humoru, naládovaná Felixem Schlemprem“, „Z našeho gulášového kanonu“, „Šťavnaté granátové třísky ze zákopů“, nebo tyto hovadiny: „Pod dvojitým orlem“, „Vídeňský řízek z c. k. polní kuchyně.

Auch geschrieben:Felix Schlemper Hašek

Lokesch, Arthuren flag
*23.3.1878 Praha - †?
Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Sitat aus den Roman
[4.1] ... nebo tyto hovadiny: „Pod dvojitým orlem“, „Vídeňský řízek z c. k. polní kuchyně. Ohřál Artur Lokesch“. Někdy mu také předzpěvoval ze sbírky veselých vojenských písní „Wir müssen siegen!“
Ignatius av Loyolaen flag
*24.10.1491 Azpeitia - †31.7.1556 Roma
Wikipedia czdeenesno Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[4.1] Generál oblíbil si kuráta Martince, který se mu prvně představil jako nějaký svatý Ignác z Loyoly a pomalu přizpůsoboval se generálovu okolí.

Auch geschrieben:Ignác z Loyoly cz Ignatius of Loyola en Ignacio de Loyola es

Grabowskien flag
*2.12.1822 Lwów - †30.3.1908 Przemyśl
Wikipedia czpl Google Suchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Links

Quelle: Kuryer Lwowski, Milan Hodík, Radko Pytlík

Sitat aus den Roman
[4.1] Potom dlouhou dobu vyčítal si toto zpustlé jednání, ačkoliv to nemohl ani napraviti tím, když tu noc, vraceje se domů, klečel omylem v parku před sochou stavitele a starosty města, mecenáše pána Grabowského, který získal si velké zásluhy o Přemyšl v letech osmdesátých.

Auch geschrieben:Grabowský Hašek

Index Back Forward IV. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Švejk v transportu ruských zajatců)


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Zuletzt aktualisiert: 1/7-2020