Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Stader

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Kart over Austerrike-Ungarn i 1914. Švejk si rute gjekk i si heilheit innafor Dobbeltmonarkiet sine grenser.

Den Gode Soldat Švejk inneheld ei mengde omtalar av stadsnamn - enten direkte i handlinga, i dialogar eller i forfattaren sine merknader. Jaroslav Hašek var sjølv svært vidfaren og hadde eit fotografisk minne for geografiske (og andre) detaljar. Det er tydeleg at han la stor vekt på desse i forteljingane sine. Heile 8 av 27 kapitteloverskrifter inneheld geografiske namn.

Denne sida vil etter kvart innehalda ei full oversikt over alle geografiske referansane i boka; frå Praha i innleinga til Klimontów i den ufullførde del IV. Land, byar, landsbyar, fjell, hav, innsjøar, elvar og øyar er med. Listene er sorterte etter når staden fyrst vert omtala. Unnataket er stader der sjølve handlinga føregår: desse vert lista under kapittelet der handlinga inntreff.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák sin online-versjon av Švejk og har linkar til det relevante kapittelet
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google Maps, Google Søk, Švejk online og dessutan til svejkmuseum.cz

Merk at enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i enkelte høve fornorska.

Stadnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Sanok som ein stad der handlinga føregår, Dubno omtala av forfattaren, Zagreb som del av ein i dialog, og Pakoměřice som vert nemnd i ei anekdote.

>> Den gode soldat Švejk liste over stader som er omtala i romanen (581) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
>> III. Det ærerike samanbrotet
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

8. Švejk som simulant

Piešťanyen flag
Wikipedia czdeenhusk Google kartsøk
piestany.jpg

Hašek sitt postkort frå Piešťany, 1902

Piešťany vert nemnd av doktor Grünstein då han fortel Švejk at han vil bli snarare kurert for revmatisme på militærsjukehuset (i Praha) enn i Piešťany.

Bakgrunn

Piešťany er ein kurstad i det vestlege Slovakia kjend for behandling av revmatisme. Fram til 1920 var den som resten av Slovakia del av Ungarn.

Jaroslav Hašek vitja sjølv staden; 28.september 1902 sende han eit postkort herfrå til syskenbarnet Marie. Då var han her saman med Viktor Janota, Ján Čulen og Štefan Čulen.

KjeldeRadko Pytlík Framståande tsjekkisk skribent og literaturhistorikar (1928-), leiande ekspert på Hašek, har skrive mange bøker om forfattaren av Švejk. Rekna som den fremste nolevande kjenneraren av livet og forfattarskapet til Hašek. , Václav Menger Tsjekkisk skodespelar og skribent, barndomsven av Hašek (1888-1947). Forfattar av to bøker og ei rad avisartiklar om han. , Jaroslav Šerák Tsjekkisk Hašek-ekspert, eigar og redaktør av Virtuální muzeum Jaroslava Haška. Utgivar av Hašek sine samla dikt. Sidan 2009 i tett samarbeid med eigaren av denne web-sida, og opplysningar vert jamleg utveksla og gjensidig linka. , LA PNP

Sitat
[1.8] „A celé noci nemůže spát, není-liž pravda? Rheuma je velice nebezpečná, bolestná a těžká nemoc. My už tady máme s rheumatiky dobré zkušenosti. Naprostá dieta a jiný náš způsob léčení se velice dobře osvědčil. Budete zde dřív zdravější než v Píšťanech a mašírovat budete na posice, jen se za vámi zapráší.“

Skrivst òg:Pišťany Hašek Pistyan de Pöstyén hu

Hradčanyen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk Švejk-muzeum
hradcany.jpg

Hradčany sett frå Strahov

Hradčany er området der heile handlinga i dette og neste kapittelet føregår. Švejk vert lagt inn i sjukeavdelinga ved Posádková věznice for å bli kurert for revmatisme, deretter sperra inne i sjølve fengselet, celle nummer 16, grunna mistanke om simulering. Andre stader Švejk er innom på Hradčany er Vojenský soud, Vězeňské kaple og truleg Vojenská nemocnice Hradčany.

Bakgrunn

Hradčany er ein bydel og martikkeldistrikt i Praha som mellom anna omfattar borgområdet. Her ligg borga med president-kontora, St.Veits-katedralen og mange andre kjende bygningar. Hradčany ligg på ei høgd vest for Vltava og grensar til Dejvice, Strahov og Malá Strana. I 1914 var bydelen einsbetydande med Praha IV.

Sitat
[1.8] Konečně poptávkou na policejním ředitelství zjištěno bylo, že to byl Švejk, a dále bylo už lehké pátrat. Baronka von Botzenheim vzala s sebou společnici a komorníka s košem a jeli na Hradčany.

Skrivst òg:Hradschin de

Siamen flag
Wikipedia czdeenno Google kartsøk

Siam vert nemnd in direkte gjennnom omgrepet siam-elefant som vert brukt som skjellsord mot Švejk på militærsjukehuset på Hradčany. Sjå Vojenská nemocnice Hradčany.

Bakgrunn

Siam er det tidlegare namnet på Thailand eller omtrentleg området som tilhøyrer den moderne staten. Siam vart aldri kolonisert men dei måtte avstå nokre område til europeiske makter. Hovudstad var heile tida Bangkok.

Omgrepet siamesisk elefant viser nok til kvite (albino) elefantar som vart rekna som heilage i området. Den kvite elefanten var hovudmotiv i flagget til Siam fram til 1916. Siamesisk elefant er altså ikkje nokon eigen rase.

Eksterne lenkar

Sitat
[1.8] „Poslušně hlásím, že já vůbec nemyslím.“ „Himmeldonnerwetter,“ hulákal jeden z členů komise, břinkaje šavlí, „tak von vůbec nemyslí. Pročpak, vy jeden siamskej slone, nemyslíte?“
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

8. Švejk som simulant


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 18/9-2020