Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Stader

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Kart over Austerrike-Ungarn i 1914. Švejk si rute gjekk i si heilheit innafor Dobbeltmonarkiet sine grenser.

Den Gode Soldat Švejk inneheld ei mengde omtalar av stadsnamn - enten direkte i handlinga, i dialogar eller i forfattaren sine merknader. Jaroslav Hašek var sjølv svært vidfaren og hadde eit fotografisk minne for geografiske (og andre) detaljar. Det er tydeleg at han la stor vekt på desse i forteljingane sine. Heile 8 av 27 kapitteloverskrifter inneheld geografiske namn.

Denne sida vil etter kvart innehalda ei full oversikt over alle geografiske referansane i boka; frå Praha i innleinga til Klimontów i den ufullførde del IV. Land, byar, landsbyar, fjell, hav, innsjøar, elvar, øyar, bygningar, vertshus, og einkvar institusjon som kan lokaliserast, er med. Listene er sorterte etter når staden fyrst vert omtala. Unnataket er stader der sjølve handlinga føregår: desse vert lista under kapittelet der handlinga inntreff.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák sin online-versjon av Švejk og har linkar til det relevante kapittelet
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google Maps, Google Søk, Švejk online og dessutan til svejkmuseum.cz

Merk at enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i enkelte høve fornorska.

Stadnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Sanok som ein stad der handlinga føregår, Dubno omtala av forfattaren, Zagreb som del av ein i dialog, og Pakoměřice som vert nemnd i ei anekdote.

>> Den gode soldat Švejk liste over stader som er omtala i romanen (580) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
>> III. Det ærerike samanbrotet
Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

5. Frå Bruck an der Leitha til Sokal

Frankfurten flag
Wikipedia czdeennnno Google kartsøk

Frankfurt (am Main) er nemnd indirekte når Lukáš fortel om frankfurter-steika Baloun hadde ete opp.

Bakgrunn

Frankfurt er femte største by i Tyskland og eit viktig senter for finans og transport. Den Europeiske Sentralbanken ligg her. Byen hadde alt før 1. verdskrigen vorte ein viktig industriby.

Sitat
[2.5] Taky jsi sežral. Dva plátky frankfurtské pečeně. A přines jsi jen půl plátku, he? Dva kousky štrudlu! Kams ho dal? Nacpal jsi se, prase mizerný, ohavný. Mluv, kam jsi dal štrudl? Že ti upad do bláta? Ty prevíte jeden. Můžeš mně ukázat to místo, kde leží v blátě?

Skrivst òg:Frankfurt nad Mohanem cz

Duklaen flag
Wikipedia czdeensk Google kartsøk
dukla.jpg

Das interessante Blatt, 4.3.1915

Dukla er nemnd fyrst når Vaněk fortel Lukáš om kva han hadde vore med på i Karpatane vinteren 1914/15.

I [III.1] dukkar passet opp på ny i samband med rapporten om dei to bataljonane i IR28 gjekk over til russarane til tonane av regimentsmusikken 3. april 1915. Det keisarlege dekretet om oppløysing av regimentet vert lese opp høgt for soldatane saman med Joseph Ferdinand sin tilsvarande ordre.

Bakgrunn

Dukla er ein liten stad i Polen, men her vert det vist til det kjende passet like ved som ber det tilsvarande namnet. Dette er det lågaste passet i Karpatane mellom Polen og Slovakia der det var kamper vinteren 1914/15 mellom russiske og austerriksk-ungarske styrkar. Russarane vert endeleg drivne bort frå fjell-overgangane i Karpatane fyrste veka i mai 1915.

Hendinga 3. april 1915 som teksten viser til fann ikkje stad ved Dukla, men ved Stebnícka Huta, 30 km lenger vest. Den førde til ei midlertidig oppløysing av regimentet, men i ettertida har det vist seg at nyheita om hendinga vart forvrengd og seinare halden ved like av politiske årsaker, legenda er i live i Tsjekkia til denne dag.

Dei fleste av soldatane som overgav seg var ikkje frå dei regulære feltbataljonane, men nye rekruttar frå den 8.marsjbataljon. Dei var dårleg trena og utstyrte, og i ein håplaus situasjon: omringa og tomme for ammunisjon. Sjå òg Joseph Ferdinand.

Linkar

Kjelde: Hans-Peter Laqueur, Richard Lein, Tomasz Nowakowski

Sitat
[2.5] Účetní šikovatel si vzdychl: „Já bych byl toho náhledu, že v takové válce, jako je tahle, kdy je tolik vojska a taková dlouhá fronta, že by se spíš mohlo docílit víc jenom pořádným manévrováním nežli nějakými zoufalými ataky. Já to viděl pod Duklou při 10. marškumpačce. Tenkrát se to všechno odbylo úplně hladce, přišel rozkaz ,Nicht schießen’, a tak se nestřílelo a čekalo, až se Rusové přiblížili až k nám.
Kralupyen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk
kralupy_svejk.jpg

Statue av Švejk avduka 20. mai 2017

Kralupy vert nemnd når Švejk spør rekneskaps-sersjant Vaněk kvar han kjem frå.

Bakgrunn

Kralupy er ein industriby 20 km nord for Praha ved Vltava. Det var her Jan Vaněk budde og dreiv eit apotek/landhandel. Butikken hans låg på bytorget og er i drift enno (2017).

I 1913 hadde Kralupy 5 848 innbyggjarar, så å sei alle oppga seg som tsjekkiske. Byen var ein del av okres med same namn, hejtmanství Slány. Byen vaks utetter 1900-talet sterkt og er mest kjend for den kjemiske industrien som er i drift til denne dag (2017). 22. mars 1945 vart byen sterkt øydelagd i eit alliert bombeåtak.

Byen vart 20. mai 2017 åstad for avdukinga av berre den andre statua av Švejk på tsjekkkisk jord nokonsinne (den fyrst vart sett opp i Putim i 2014). Statuen vart laga etter modell av skodespelaren Rudolf Hrušinský som spela den gode soldaten i Karel Steklý sin film frå 1957.

Linkar

Sitat
[2.5] Čímpak vy jste v civilu, pane rechnungsfeldvébl?“ Účetní šikovatel Vaněk byl tak překvapen tím familierním sousedským tónem dobrého vojáka Švejka, že nedbaje své důstojnosti, kterou velice rád ukazoval před vojáky kumpanie, odpověděl, jako by byl Švejkův podřízený: „Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup.“

Skrivst òg:Kralup an der Moldau de

Na Perštýněen flag
Google kartsøk
naperstyne.jpg

Na Perstyně og Martinksá med Drogerie Kokoška.

Na Perštýně er nemnd i Švejk si forteljing om tida si som apotekarlærling. Her i denne gata heldt apotekar Kokoška til.

Bakgrunn

Na Perštýně er ei gate i Staré Město, Praha. I 1898 arbeidde Jaroslav Hašek ei kort stund som lærling hjå Drogerie Kokoška i denne gata etter å ha avbrote gymnaset.

Linkar

Sitat
[2.5] „Já jsem se taky učil materialistou,“ řekl Švejk, „u nějakýho pana Kokošky na Perštýně v Praze. To byl náramnej podivín, a když jsem mu jednou vomylem ve sklepě zapálil sud benzinu a von vyhořel, tak mne vyhnal a gremium mne už nikde nepřijalo, takže jsem se kvůli pitomýmu sudu benzinu nemoh doučit. Vyrábíte také koření pro krávy?“
Pobřežní třídaen flag
Google kartsøk

Pobřežní třída er nemnd i samtalen mellom ordonnans Braun  og Švejk, her heldt hattemakar  Braun til.

Bakgrunn

Pobřežní třída er ei gate i Karlín, parallelgata til Královská třída.

Sitat
[2.5] „Vaněk? Ten šel do regimentskanceláře. Kdo je u telefonu? Ordonanc od 11. marškumpanie. Kdo je tam? Ordonanc od 12. maršky? Servus, kolego. Jak se jmenuji? Švejk. A ty? Braun. Nemáš příbuznýho nějakýho Brauna v Pobřežní třídě v Karlíně, kloboučníka? Že nemáš, že ho neznáš... Já ho taky neznám, já jsem jen jednou jel kolem elektrikou, tak mně ta firma padla do voka. Co je novýho? - Já nic nevím. - Kdy pojedem? - Já jsem ještě s nikým vo odjezdu nemluvil. Kam máme ject?“
Pardubiceen flag
Wikipedia czdeennnno Google kartsøk

Pardubice er nemnd i avdi ein stabssersjant hadde fått ein bestikkelse av ein bonde frå Pardubice som hadde ein son i leiren i Királyhida. Bestikkelse var flytande og var alt gått i blodet på stabssersjanten.

Byen er nemnd att i kapittel 3.3 når Švejk snakkar om ein viss Lejhanz i sømne i Humenné.

Bakgrunn

Pardubice er ein by i det austlege Böhmen, distriktshovudstad i kraj av same namn. Jaroslav Hašek sat ei veke i karantene her i desember 1920 etter tilbakekomsten frå Russland.

Sitat
[2.5] Štábní šikovatel byl již nemožný. Dopoledne přijel jeden statkář od Pardubic, který měl syna v lágru, a dal mu slušný úplatek a celé dopoledne ho hostil dole ve městě.
Komarówen flag
Wikipedia enplru Google kartsøk

Komarów er nemnd i omtalen av kokken Jurajda og løytnant Dufek som var dødeleg såra der.

Bakgrunn

Komarów er ein landsby ved Zamość i Polen (då ein del av Russland) som var slagplass i august 1914. Slaget enda med siger for Austerrike-Ungarn. Endå meir kjendt er slaget i den polsk-sovjetiske krigen i 1920, det siste større kavelleri-slag i historia.

Sitat
[2.5] Plukovník Schröder měl ho rád jako zvláštnost u regimentu, neboť která důstojnická kuchyně mohla se pochlubit kuchařem okultistou, který nazíraje do záhad života a smrti, překvapil všechny takovou dobrou svíčkovou nebo s takovým ragout, že pod Komárovem smrtelně raněný poručík Dufek volal stále po Jurajdovi.

Skrivst òg:Komárovo cz Комаров ru

Ardennesen flag
Wikipedia czdeenfrnn Google kartsøk

Ardennes er nemnd av Schröder under eit offisersmøte før avreisa til fronten. Det gjeld tyske erfaringar under tilbaketrekkinga gjennom Ardennene, ei tilbaketrekking som ikkje kunne ha funne stad då denne episoden fann stad.

Bakgrunn

Ardennes er eit kupert skogområde i Belgia og nord-austlege Frankrike som var åstad for kampar i begge verdskrigane.

Sitat
[2.5] A přišlo mu to najednou k smíchu. Bylo to jako hysterický smích, kterým nakazil několik důstojníků, mezi kterými seděl, čímž vzbudil pozornost plukovníkovu, který právě přešel na zkušenosti získané při ústupu německých armád v Ardenách. Popletl si to všechno a skončil: „Pánové, to není k smíchu.“

Skrivst òg:Ardeny cz Ardennen de

Letnáen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk

Letná er nemnd i samband med historia om Zátka som arbeidde ved gassverket der. Sjå Plynární stanice Letna.

Bakgrunn

Letná er ein bydel nord for Praha sentrum, som administrativt tilhøyrer Holešovice og Bubeneč.

Sitat
[2.5] „Co se mý osoby týká, pane rechnungsfeldvébl, když jsem to slyšel, co vy jste vo těch outvarech povídal, tak jsem si vzpomněl na nějakýho Zátku, plynárníka; von byl na plynární stanici na Letný a rozsvěcoval a zas zhasínal lampy.

Skrivst òg:Belvedere de

Dolní Bousoven flag
Wikipedia czde Google kartsøk

Dolní Bousov er omtala i samband med historia om rekrutt Pech som var derfrå.

Bakgrunn

Dolní Bousov er ein småby mellom Mladá Boleslav og Jičín, omtrent 100 km nord-aust for Praha.

Sitat
[2.5] ,Vy rekruti zelení, zatracení,’ povídá k nim, ,vy se musíte naučit vodpovídat jasně, přesně a jako když bičem mrská. Tak to začnem. Odkud jste, Pechu?’ Pech byl inteligentní člověk a vodpověděl: ,Dolní Bousov, Unter Bautzen, 267 domů, 1936 obyvatelů českých, hejtmanství Jičín, okres Sobotka, bývalé panství Kosť, farní chrám svaté Kateřiny ze 14. století, obnovený hrabětem Václavem Vratislavem Netolickým, škola, pošta, telegraf, stanice české obchodní dráhy, cukrovar, mlýn s pilou, samota Valcha, šest výročních trhů.’

Skrivst òg:Unter Bautzen de

Jičínen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk

Jičín er omtala i samband med historia om rekrutt Pech som var frå Dolní Bousov i Jičín politidistrikt.

Bakgrunn

Jičín er ein by i regionen Hradec Králove, mest kjend for tilknytinga til Albrecht von Wallenstein. Byen har eit verna historisk sentrum, og er dessutan fødebyen til forfattaren Karl Kraus, som i likheit med Hašek gjorde narr av Austerrike-Ungarn. Byen har betydeleg turisme avdi den ligg ved Český raj (Det tsjekkiske paradis).

Sitat
[2.5] Dolní Bousov, Unter Bautzen, 267 domů, 1936 obyvatelů českých, hejtmanství Jičín, okres Sobotka, bývalé panství Kosť, farní chrám svaté Kateřiny ze 14. století, obnovený hrabětem Václavem Vratislavem Netolickým, škola, pošta, telegraf, stanice české obchodní dráhy, cukrovar, mlýn s pilou, samota Valcha, šest výročních trhů.’
Sobotkaen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk
sobotka.jpg

Sobotka, 2008

Sobotka er omtala i samband med historia om rekrutt Pech som var frå Dolní Bousov i okres Sobotka.

Bakgrunn

Sobotka er ein småby mellom Mladá Boleslav og Jičín, sjå Dolní Bousov.

Sitat
[2.5] Dolní Bousov, Unter Bautzen, 267 domů, 1936 obyvatelů českých, hejtmanství Jičín, okres Sobotka, bývalé panství Kosť, farní chrám svaté Kateřiny ze 14. století, obnovený hrabětem Václavem Vratislavem Netolickým, škola, pošta, telegraf, stanice české obchodní dráhy, cukrovar, mlýn s pilou, samota Valcha, šest výročních trhů.
Kosten flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk

Kost er omtala i samband med historia om rekrutt Pech som var frå Dolní Bousov i nærleiken.

Bakgrunn

Kost var eit tidlegare herresete, styrd frå den gotiske borga av same namn nær Sobotka og Dolní Bousov.

Sitat
[2.5] Dolní Bousov, Unter Bautzen, 267 domů, 1936 obyvatelů českých, hejtmanství Jičín, okres Sobotka, bývalé panství Kosť, farní chrám svaté Kateřiny ze 14. století, obnovený hrabětem Václavem Vratislavem Netolickým, škola, pošta, telegraf, stanice české obchodní dráhy, cukrovar, mlýn s pilou, samota Valcha, šest výročních trhů.’

Skrivst òg:Kosť Hašek

Valchaen flag
Google kartsøk
valcha.jpg

Dolní Bousov og Valcha, før 1869

Valcha er omtala i samband med historia om rekrutt Pech frå Dolní Bousov.

Bakgrunn

Valcha var ein avsidesliggjande gard rett nord for Dolní Bousov. Den er nemnd under oppføringa Bousov i Ottův slovník naučný. Ordlyden her er nesten heilt lik sitatet frå romanen.

Ottův slovník naučný

Bousov Dolní, Bohousov, Boužov (něm. Unter-Bautzen), město t., s 267 d., 1936 obyv. čes. (1880), hejtm. Jičín, okr. Sobotka (5 km jihozáp.), býv. panství Kosť, farní chrám sv. Kateřiny, pův. ze XIV. stol. obnovený od hr. Václava Vratislava Netolického), škola, pošta, telegraf, stanice české obchodní dráhy, 6 výročních trhů, cukrovar, mlýn s pilou, zv. Červený, a samota Valcha. … meir

Kjelde: Jaroslav Šerák, Ottův slovník naučný

Sitat
[2.5] Dolní Bousov, Unter Bautzen, 267 domů, 1936 obyvatelů českých, hejtmanství Jičín, okres Sobotka, bývalé panství Kosť, farní chrám svaté Kateřiny ze 14. století, obnovený hrabětem Václavem Vratislavem Netolickým, škola, pošta, telegraf, stanice české obchodní dráhy, cukrovar, mlýn s pilou, samota Valcha, šest výročních trhů.’
Bugen flag
Wikipedia czdeennnnoua Google kartsøk
buh.jpg

Buh nord for Sokal (2008).

Bug er omtala av oberst Schröder i det han skal visa offiserane ruta til fronten (Sokal ved fronten), men stikk fingeren opp i ein lort som ein hankatt har svina til stabskartet med.

Dette er eit av dei fyrste døma på korleis forfattaren har flytta hendingar i tid. IR91 kunne ikkje vita alt i Bruck an der Leitha at dei skulle til Sokal. Ordren fekk dei fyrst 20. juli 1915, altså berre tre dagar før dei vart sette inn i kampane. Då var dei alt i posisjon ved Bug, men lenger sør, ved Kamionka Strumiłowa.

Bakgrunn

Bug (ukr. Буг - Buh) er ei elv i Ukraina, Belarus og Polen som i 1915 for ei tid var frontlinje. IR91 med Jaroslav Hašek var stasjonert ved Bug frå 16. juli til 27. august 1915.

Linkar

Sitat
[2.5] „Odtud, pánové, k Sokalu na Bug,“ řekl plukovník Schröder věštecky a posunul ukazováček po paměti ke Karpatům, přičemž zabořil jej do jedné z těch hromádek, jak se kocour staral udělat mapu bojiště plastickou. „Was ist das, meine Herren?“ otázal se s údivem, když se mu cosi nalepilo na prst. „Wahrscheinlich Katzendreck, Herr Oberst,“ odpověděl za všechny velice zdvořile hejtman Ságner.

Skrivst òg:Західний Буг ua

Schloss Pruggen flag
Wikipedia czde Google kartsøk

Schloss Prugg er indirekte omtala av Peroutka ved at han fortel om drivhuset til grev Harrach.

Bakgrunn

Schloss Prugg er eit slott i Bruck an der Leitha som sidan 1625 har høyrt til adelsslekta Harrach. Drivhuset som er omtala i romanen vart øydelagd mot slutten av 2. verdskrigen.

Linkar

Sitat
[2.5] Vymlouval se, že chtěl před odjezdem prohlédnout známý skleník hraběte Harracha u Brucku a na zpáteční cestě že zabloudil, a teprve ráno celý unavený že dorazil k „Bílé růži“. (Zatím spal s Růženkou od „Bílé růže“.)
Vysočanyen flag
Wikipedia cz Google kartsøk

Vysočany er nemnd i anekdota om Eduard Doubrava. Seinare dukkar den opp når Švejk snakkar i sømne etter å ha tømt "konjakke-flaska" i Humenné.

Bakgrunn

Vysočany er ein forstad i det austlege Praha som grensar mot Žižkov and Libeň. Den var fram til 1922 eigen by.

Sitat
[2.5] Někdo je vám nedůtklivý až hrůza,“ pokračoval Švejk, zabořuje se opět ve vzpomínky. „Jednou jsem jel z Vysočan elektrikou do Prahy a v Libni k nám přised nějakej pan Novotný.
Dražoven flag
Wikipedia czen Google kartsøk
drazov.jpg

Var Drážov Švejk sin fødestad?

drazov.png

Verlustliste Nr. 106, 18.1.1915

Dražov kjem inn i anekdota om Doubrava, og forstår ein dette rett er det Švejk sin heimstad.

Bakgrunn

Dražov (de. Trossau) er ein landsby i det vestlege Tsjekkia, nær Cheb. Dette var eit område som på den aktuelle tida var tysktalande og staden var ikkje ein gong offisielt oppførd i 1913. Den einaste alternativet er difor Drážov ved Strakonice, ofte skriven Dražov. Landsbyen låg ikkje i rekruteringsdistriktet til Švejk sitt regiment (IR91), men hjå naboregimentet IR11 frå Písek.

Ein skal likevel ikkje leggja altfor mykje i samanhengen mellom fødestaden til Švejk og kva regiment han tente i. Det var Heimatzuständigkeit (heimstadretten) som bestemde kva militær eining ein soldat høyrde til. Denne var i mange tilfelle knytt til vedkomande sin far (døme har me i Jaroslav Hašek og Zdeněk Matěj Kuděj) eller jamvel bestefar (sjå Hans Bigler).

Dražov var i 1913 oppførd i hejtmanství Strakonice, okres Vodňany. Landsbyen hadde 239 innbyggjarar, alle oppga tsjekkisk som morsmål. Kyrkjesoknet var Dobrž, postkontoret låg i Čestice.

Linkar

Sitat
[2.5] Někdo je vám nedůtklivý až hrůza,“ pokračoval Švejk, zabořuje se opět ve vzpomínky. „Jednou jsem jel z Vysočan elektrikou do Prahy a v Libni k nám přised nějakej pan Novotný. Jakmile jsem ho poznal, šel jsem k němu na plošinu a dal jsem se s ním do hovoru, že jsme oba z Dražova.
Montgomeryen flag
Wikipedia en Google kartsøk
montgomery.jpg

Big Honza's Eatery i Montgomery, MN

kudejf.png

"Bidné dny", Zlatá Praha, 22.9.1911

Montgomery er del av historia om den tsjekkiske emigranten Doubrava som var heime på besøk til slektningane sine då Švejk tok feil av han og ein gamal kjenning Novotný frå Dražov.

Bakgrunn

Montgomery er namnet på nesten 20 stader i Sambandstatane, den best kjende i våre dagar er hovudstaden i Alabama.

Sergey Soloukh peiker likevel på at Montgomery i Minnesota har ei sterk tsjekkisk kobling så det er mogeleg at det er denne staden forfattaren har i tankane. Zenny Sadlon legg til at etter 1.verdskrigen kom mange tsjekkarar tilbake for enten å hjelpa til eller driva forretning og at Hašek gjerne kan ha høyrt om Montgomery frå desse.

Svaret kan jamvel finnast i forfattarskapet til venen Zdeněk Matěj Kuděj som oppheldt seg tre år i USA før han møtte Jaroslav Hašek. I forteljinga "Bidné dny" (Elendigedagar) (1911) kjem det fram at han arbeidde ei kort stund med jernbanebygging i Alabama men Montogomery vert ikkje nemnd direkte. Kuděj vitja òg Minnesota så samanhengen er ikkje klår.

Kjelde: Sergej Soloukh, Zenny Sadlon, Miroslav Kilian

Sitat
[2.5] Tak nás vysadili, vodvedli a na komisařství se ukázalo, že byl proto tak nedůtklivý, poněvadž vůbec se nejmenoval Josef Novotný, ale Eduard Doubrava a byl z Montgomery v Americe a zde byl navštívit příbuzný, ze kterých pocházela jeho rodina.“
Pořícíen flag
Wikipedia cz Google kartsøk

Pořící er med i historia om Šic, det var her han var frå.

Bakgrunn

Pořící er eit område i Praha, mellom Staré Město og Florenc langs med Vltava.

Sitat
[2.5] Sloužil se mnou nějakej poříckej Šic, hodnej člověk, ale nábožnej a bojácnej. Ten si představoval, že manévry jsou něco hroznýho, že lidi na nich padají žízní a saniteráci že to sbírají jako padavky na marši.
Mníšeken flag
Wikipedia czen Google kartsøk

Mníšek er med i historia om Šic.

Bakgrunn

Mníšek er ein liten by i distriktet Praha, sør-vest for byen.

Sitat
[2.5] Ten si představoval, že manévry jsou něco hroznýho, že lidi na nich padají žízní a saniteráci že to sbírají jako padavky na marši. Proto pil do zásoby, a když jsme vyrazili na manévry z kasáren a přišli k Mníšku, tak říkal: ,Já to, hoši, nevydržím, mě může zachránit jen sám pán bůh.’
Hořoviceen flag
Wikipedia cz Google kartsøk

Hořovice er med i historia om Šic.

Bakgrunn

Hořovice er ein landsby i Sentral-Böhmen mellom Plzeň og Praha.

Sitat
[2.5] Potom jsme přišli k Hořovicům a tam jsme měli dva dny rast, poněvadž to byla nějaká mejlka a my jsme šli tak rychle kupředu, že bychom byli s ostatníma regimentama, který šly s námi po flíglech, zajali celej nepřátelskej štáb, což by byla bejvala vostuda, poněvadž náš armádní sbor měl to prosrat a nepřítel vyhrát, poněvadž u nepřátel bylo jedno utahaný arciknížátko.
Prácheňskoen flag
Wikipedia czen Google kartsøk

Prácheňsko er med i historia om Šic.

Bakgrunn

Prácheňsko er eit historisk distrikt i Sør-Böhmen, med senter i Písek.

Sitat
[2.5] Kde jsme lágrovali, tam vyhrával, až jsme přišli na Práchensko, leželi jsme v Drahenicích a von všechno sakumpak prohrál. Když jsme ráno vyrukovali, tak na hrušce u cesty visel svatej Jan Nepomuckej oběšenej. Tak, to je ta anekdota, a teď zas zavěsím sluchátko.“

Skrivst òg:Práchensko Hašek

Draheniceen flag
Wikipedia czen Google kartsøk

Drahenice er med i historia om Šic.

Bakgrunn

Drahenice er ein landsby i Midt-Böhmen, i distriktet Příbram.

Sitat
[2.5] Potom s ním sv. Jan Nepomuckej spal na slámě, nosil ho s sebou na marších v teleti a měl velký štěstí v kartách. Kde jsme lágrovali, tam vyhrával, až jsme přišli na Práchensko, leželi jsme v Drahenicích a von všechno sakumpak prohrál. Když jsme ráno vyrukovali, tak na hrušce u cesty visel svatej Jan Nepomuckej oběšenej. Tak, to je ta anekdota, a teď zas zavěsím sluchátko.“
Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

5. Frå Bruck an der Leitha til Sokal


© 2009 - 2019 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 13/8-2019