Hovudpersonen

Dobrý voják Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Místa

Novel on-lineŠvejk museumLiterární ArchivTravel diaryBlogFacebookKontakt
PHOTO_L(landkarte_1.gif,Map of Austria-Hungary in 1914. The itinerary of sv: took place entirely within the borders of the Dual Monarchy.)

LIT(The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk) is a novel which contains a wealth of geographical references - either directly through the plot, in dialogues or in the authors own observations. HAJ: was himself unusually well travelled and had a photographic memory of geographical (and other) details. It is evident that he put great emphasis on this: 8 of the 27 chapter headlines in SV: contain place names. In addition to the geographical names, he often refers to public houses and other institutions, which in most cases, even today, can be located.

This web page will in due course contain a full overview of all the geographical references in the novel; from Prague in the introduction to Klimontów in the unfinished Book Four. Countries, cities, towns, villages, mountains, oceans, lakes, rivers, islands, buildings, taverns and any institution that can be located geographically, are included. The list is sorted according to the order in which the names appear through the novel. The chapter headlines are from Zenny K. Sadlon's recent translation and will in most cases differ from Cecil Parrott's version from 1973. Please note that close to 150 entries have yet to be added.

  • The facts are mainly taken from Internet sources but cross-verified when possible
  • The quotes in Czech are copied from the online version of sv: provided by Jaroslav Šerák and contain links to the relevant chapter
  • The toolbar has links for direct access to Wikipedia, Google maps, Google search, Jaroslav Šerák and sv: online

Note that the descriptions up to and including Book Two, Chapter One, mainly cover places where the plot actually takes place. From then on, all the descriptions are available, and are gradually being added also to the first part of the novel. For a full overview of place names from Book One, see the Norwegian version.

The names are coloured according to their role in the novel, illustrated by these examples: Sanok as a location where the plot takes place, Dubno mentioned in the narrative, Zagreb as part of a dialogue, and Pakoměřice as mentioned in an anecdote.

>> Dobrý voják Švejk Seznam míst zmíněných v románu (581) ukázat vše
>> I. V Zazemí
>> II. Na frontě
>> III. Slavný vyprask
Index Back Forward IV. Pokračovaní slavného vypraska Hovudpersonen

1. Švejk v transportu ruských zajatců

Hostýnen flag
Wikipedia czdeen Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] Hm - znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská? Ten vám natřel prdel pod Hostýnem. To ste vod nás jeli, vy klucí tatarský, z Moravy svinským krokem. Vás ve vašich čítankách neučejí, jako nás to učívali. Znáš hostýnskou panenku Marii? To se ví, že neznáš - ta byla taky při tom, však voni vás, kluky tatarský, tady v zajetí pokřtějí.“
Dobromilen flag
Wikipedia deenpluk Google mapahledat Švejk-muzeum
dobromil.jpg

Eine Bilderreihe aus den Kampfgebieten der 25. Reserve-Division 1914-1916.

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Sitat od knihy
[4.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice. V Dobromilu, na etapě v kanceláři, jednoho po druhém zapisovali, což šlo velice ztěžka, poněvadž ze všech 300 zajatců, které do Dobromilu přihnali, nikdo nerozuměl ruštině šikovatele, který tam seděl za stolem a který se přihlásil kdysi, že umí rusky, a jako tlumočník vystupoval nyní ve východní Haliči.

Také písemný:Добромиль ua

Niżankowiceen flag
Wikipedia depluk Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Sitat od knihy
[4.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice.

Také písemný:Nižankovice Hašek Нижанковичі ua

Pragaen flag
Wikipedia czdeenpl Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Sitat od knihy
[4.1] „To nemusíš zapírat,“ pokračoval s určitostí šikovatel tlumočník, „každý z vás zajatců, který uměl německy, byl žid, a basta. Jak se jmenuješ? Švejch? Tak vidíš, co zapíráš, když máš takové židovské jméno? U nás se nemusíš bát přiznat se k tomu. U nás v Rakousku se nedělají pogromy na židy. Odkuď jsi? Aha, Prága, á to znám, to znám, to je u Varšavy. Taky jsem tu měl před týdnem dva židy z Prágy od Varšavy, a tvůj pluk, jaké má číslo? 91?“

Také písemný:Prága Hašek

Jerevanen flag
Wikipedia czdeennnnoru Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Eriwan de Yerevan en Ереван ru

Kavkazen flag
Wikipedia czdeennnnoru Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Caucasus en Кавказ ru

Tbilisien flag
Wikipedia czdeennnru Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Tiflis de Тбилиси ru

Židohoušťen flag
Wikipedia cz Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] To u nás máme přeci lepší jména, jako ten farář v Židohoušti, kterej se jmenoval Vobejda.“
Lubaczówen flag
Wikipedia deenpluk Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Sitat od knihy
[4.1] Časně ráno změnilo vojenské stavební velitelství disposice a usneslo se, že ona skupina zajatců, ve které byl Švejk, bude dopravena přímo do Přemyšlu k obnovení trati Přemyšl-Lubaczów.

Také písemný:Любачів ua

Přemyšlen flag
Wikipedia czdeennopl Google mapahledat Švejk-muzeum
przemysl.jpg

Przemyśl 4.7.2015

przemysl3.png

Kurjer Lwowski, 23.3.1915 (10.3)

przemysl.png

Prager Abendblatt, 4.6.1915

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Zdroj: Grzegorz Karnas, Dariusz Hop

Sitat od knihy
[4.1] Potom je přejímal major Wolf, vládnoucí tou dobou nad všemi zajatci pracujícími na opravách v pevnosti Přemyšlu a okolí. To byl důkladný člověk. Měl u sebe celý štáb tlumočníků, kteří vybírali ze zajatců specialisty ku stavbám podle jejich schopností a předběžného vzdělání.
[1.14.4] Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky.

Také písemný:Перемишль ua

Milatynen flag
Wikipedia plruuk Google mapahledat
milatyn.jpg

Das Infanterieregiment Nr.91 am Vormarsch in Galizien

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Zdroj: Jaroslav Křížek, VÚA

Sitat od knihy
[4.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Také písemný:Milijatin Hašek Milatyn pl Милятин ua

Bubnówen flag
Wikipedia plruuk Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Sitat od knihy
[4.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Také písemný:Bubnovo Hašek Бубнов ru Бубнів ua

Milánen flag
Wikipedia czdeenitnnno Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] Všechny lidi, který potkával na ulici, viděl buď na nádraží v Miláně, nebo s nimi seděl ve Štýrským Hradci v radničním sklepě při víně.

Také písemný:Mailand de Milan en Milano it

Berounkaen flag
Wikipedia czdeennn Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] „Vím, vod 91. regimentu mne už jistě hledají, ale jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku vo tom, jak se lidi dobrovolně převlíkají do cizích šatů. Roku 1908 někdy v červenci koupal se knihař Božetěch z Příčný ulice v Praze na Zbraslavi ve starým rameni Berounky.

Také písemný:Beraun de

Dobříšen flag
Wikipedia czdeen Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[4.1] Nemusejí se bát vlézt do nich. Vodvšivený jsou před tejdnem u okresu v Dobříši. Podruhý si dají lepší pozor na toho, s kým se koupají. Ve vodě vypadá každej nahej člověk jako poslanec, a je to třeba vrah.
Chuchleen flag
Wikipedia czen Google mapahledat

České popis ještě není připraven.

Odkazy

Sitat od knihy
[4.1] Vyhýbal se okresní silnici a šel přes luka po pěšinkách a setkal se s četnickou patrolou z Chuchle, která vandráka zatkla a odvedla druhého dne ráno na Zbraslav k okresnímu soudu, neboť to by moh říct každý, že je Josef Božetěch, knihař z Příčný ulice v Praze, čís. 16.“
Index Back Forward IV. Pokračovaní slavného vypraska Hovudpersonen

1. Švejk v transportu ruských zajatců


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Poslední aktualizace: 6/8-2020