Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Institusjonar

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Romanen Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse har fram til 15.september 2013 vore kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemte geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som kan rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt punkt på jorda. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta lokale. Til dømes er Kriegsministerium og U kalicha ikkje eintydige geografiske omgrep, difor vert desse frå no flytta over til denne sida.

>> Den gode soldat Švejk liste over institusjonar som er omtala i romanen (191) Syn alle
>> I. Bak fronten
Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

3. Švejks opplevingar i Királyhida

Kateřinkyen flag
Ul. Karlova 468/15, Praha II.
Google kartsøk

Kateřinky er nemnd i historia om negeren Kristián og er nesten sikkert same institusjonen som Švejk oppheldt seg i før krigsutbrotet. Sjå òg Blázinec.

Bakgrunn

Kateřinky var eit sinnsjukehus i Nové město Nybyen i Praha, òg kjend som Praha_II. der Jaroslav Hašek sjølv var innlagd eit kort stund i februar 1911 etter eit "sjølvmordforsøk", der han prøvde å hoppa frå Karlův most. Det er vorte spekulert på om sjølvmordforsøket var fingert. Bygningen er enno i dag brukt av Neurologicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Sitat
[2.3] Tak se z toho pomátla, začala se ptát v časopisech o radu, co je proti mouřenínům, a vodvezli ji do Kateřinek a mouřenínka dali do sirotčince, kde z něho měli náramnou legraci.
Tunelen flag
Praha I.
Google kartsøk

Tunel er nemnd av Švejk når han tilfeldigvis nemner orangutangar då eskorte-korporalens intellekt er tema for samtalen på toget frå Budějovice til Bruck an der Leitha.

Bakgrunn

Tunel var ein nattkafé i Praha. Den låg ved Staroměstské náměstí, ved det noverande Hotel Ungelt. Egon Erwin Kisch Austerriksk, seinare tsjekkoslovakisk journalist og forfattar (1885-1948), kjend som den "fresande reporter". Personleg kjenning av Hašek. skreiv om den som det verste av dei verste, og var på lista over stader det militært personell ikkje fekk lov å gå. Inngangen var frå Týn-plassen. I 2013 husar lokalet restauranten Indian Jewel.

Jiřina Chrastilová

V průchodu, který vede ke sv. Jakubu, byla hospoda, říkalo se jí V tunelu a byla to jedna z nejhorších putyk Prahy s nejhoršími děvenkami, které tam byly k dispozici, ale to už bylo hodně pod úroveň.

E.E. Kisch: Konsignation über verbotene Lokale.

Nun knöpfen wir uns den Kragen ab, denn unser weg führt in jenes der Lokale, das als letztes auf der militärischen Konsignation steht und wohl wirklich das letzte aller Prager Lokale ist. Hier hat die verfaulte unterste Schicht der relativer Überbevölkerung ihr Stammlokal, jene Menschen, die nicht mehr direkt als Opfer der kapitalistischen Akkumulation anzusehehen sind, jene, die Marx im "Kapital" Verbrecher, Verkommenene und Verlumpte, das eigentliche Lumpenproletariat nennt, und vor deren Käuflichkeit zu reaktionären Zwecken das Kommunistische Manifest warnt. Es ist erstaunlich, dass das Nachtcafé "Im Tunnel" (Stupartgasse Nr. 642, Teinhof) erst seit 22. April 1913 verboten ist.

Eksterne lenkar

KjeldeHans-Peter Laqueur Tysk historikar og orientalist (1949-), forfattar av eit studium kring tyrkiske tema i Švejk. Dessutan har han gjennom sin inngåande kunnskap om europeisk og tyrkisk historie gjeve viktige innspel til denne vevsida. , Jiřina Chrastilová, Egon Erwin Kisch Austerriksk, seinare tsjekkoslovakisk journalist og forfattar (1885-1948), kjend som den "fresande reporter". Personleg kjenning av Hašek.

Sitat
[2.3] Jednou jsem seděl v noční kavárně v ,Tunelu’ a bavili jsme se vo orangutanech. Seděl tam s námi jeden mariňák a ten vyprávěl, že orangutana často nerozeznají od nějakýho vousatýho vobčana, že takovej orangutan má bradu porostlou chlupy jako... Jako,’ povídá, ,řekněme třebas tamhleten pán u vedlejšího stolu.’
Na Vyhlídceen flag
Google kartsøk

Na Vyhlídce er nemnd i same historia som Pohořelec.

Bakgrunn

Na Vyhlídce var ein pub på Pohořelec i Praha. Det har nesten sikkert vore meint den same staden som Na krásné vyhlídce, frå anekdota om verdsturnéen til gartnaren Kalenda.

Sitat
[2.3] „Někdy,“ řekl Švejk, „se zas v gefechtu člověku udělá špatně, člověk si něco zvoškliví. Vypravoval v Praze na Pohořelci na Vyhlídce’ jeden nemocnej rekonvalescent od Přemyšlu, že tam někde pod festungem přišlo k útoku na bajonety a proti němu se vobjevil jeden Rus, chlap jako hora, a mazal si to na něho s bajonetem a měl pořádnou kapičku u nosu. Jak se mu von podíval na tu kapičku, na ten vozdr, že se mu hned udělalo špatně a musel jít na hilfsplac, kde ho uznali zamořenýho cholerou a odpravili do cholerovejch baráků do Pešti, kde se taky vopravdu nakazil cholerou.“
Schönbrunner Menagerieen flag
Wikipedia deensv Google kartsøk

Schönbrunner Menagerie er nemnd av Švejk når han fortel eskortekorporalen i arrestvogna at Wien er ein viktig by.

Bakgrunn

Schönbrunner Menagerie var (og er enno) ein dyrehage inne på området til Schönbrunn. Den er no største dyrehagen i byen. Den vart grunnlagd i 1752 og er eldste ekisterande dyrehagen i verda.

Sitat
[2.3] Vídeň je vůbec důležité město,“ pokračoval, „jenom co mají divokejch zvířat v tej schönbrunnskej menažerii. Když jsem byl před lety ve Vídni, tak jsem se nejradši chodil dívat na vopice, ale když jede nějaká osobnost z císařskýho hradu, tak tam nikoho nepouštěj přes kordon.

Skrivst òg:Schönbrunnské menažerie cz

Brucker Lageren flag
Wikipedia de Google kartsøk
abb3.png

Offiziersbaracke und Allee

bruck_feldmesse.jpg

Feltmesse

lager91.png

© Petra Weiß

Brucker Lager er ein viktig del av soga ettersom storparten av handlinga i del to og fyrste kapittelet av del tre føregår her. I alt er tre åttandedeler av romanen lagt til militærleiren og tvillingbyane der den låg: Királyhida og Bruck an der Leitha.

Bakgrunn

Brucker Lager var ein militærleir og øvingsplass i Királyhida (frå 1921 Bruckneudorf) som vart grunnlagd i 1867 og som enno er i drift. Leiren opplevde si største betydning nettopp under fyrste verdskrigen Verdsomfattande væpna konflikt som føregjekk frå 1914 til 1918. Dannar bakteppet for romanen som desse web-sidene handlar om. : til eikvar tid kunne opptil 26 000 soldatar vera forlagde her, noko som er mange gonger det samla folketalet til Bruck an der Leitha og Királyhida. Leiren eksisterer enno som øvingsområde, men deler av den er gjort om til naturreservat.

For IR91 K.u.k. Infanterieregiment Nr. 91
(Keisarlege og kongelege infanteriregiment Nr. 91), eit av 102 regulære austerriksk-ungarske infanteriregiment, rekrutteringsdistrikt Budweis. Det var ved dette regimentet Švejk og dessutan Hašek gjorde teneste. Ein full omtale av regimentet kjem seinare.
var Brucker Lager ikkje nokon vanleg eksersisplass: i tre og eit halvt år var leiren basen deira. Alt tidleg i 1915 vart det bestemt at dei fleste regimenta frå Böhmen skulle flyttast til andre deler av Austerrike-Ungarn for å unngå for mykje samrøre med den påstått upålitelege lokalbefolkninga.

EB91 Ersatzbataillon des 91.Infanterieregimentes
Erstatningsbataljonen til det 91. infanteriregiment. Reserveeining med oppgåve å trena opp reservemannskapa. For å erstatta krigstapa vart så desse sende til fronten i såkalla marsjbataljonar, grovt rekna ein gong i månaden.
(erstatningsbataljonen) vart difor forflytta til Királyhida 1.juni 1915 og i Budějovice tok det ungarske regimentet IR101 plassen deira. Leirkommandant frå 1915 til 1918 var oberst Wladimir Rolle som kanskje har lånt namnet sitt til Ruller.

Jaroslav Hašek sin 12. marsjbataljon vart oppøvd her og reiste vidare til fronten 30.juni 1915. Det var truleg her Hašek for fyrste gong møtte Jan Vaněk, den beste kjelde me har til informasjon om forfattaren sitt liv i k.u.k. Heer. Det var òg her at Rudolf Lukas frå 1.juni vart Hašek sin føresette som sjef for 4. marsjkompani.

IR91 K.u.k. Infanterieregiment Nr. 91
(Keisarlege og kongelege infanteriregiment Nr. 91), eit av 102 regulære austerriksk-ungarske infanteriregiment, rekrutteringsdistrikt Budweis. Det var ved dette regimentet Švejk og dessutan Hašek gjorde teneste. Ein full omtale av regimentet kjem seinare.
forlet leiren 1.november 1918 plyndra dei den for å unngå at forsyningar kom på ungarske hender og ein ny runde med øydeleggjingar vart påførd i 1921 av ungarske paramiltære.

Eksterne lenkar

Kjelde: Klara Köttner-Benigni, Petra Weiß

Sitat
[2.3] Nad vojenským táborem v Mostě panovalo noční ticho. V barácích pro mužstvo třásli se vojáci zimou a v důstojnických barácích otvírali okna, poněvadž bylo přetopeno. Od jednotlivých objektů, před kterými stály stráže, ozývaly se občas kroky hlídky, která si plašila chůzí spánek. Dole v Mostě nad Litavou zářily světla z c. k. továrny na masité konservy, kde se pracovalo dnem i nocí a zpracovávaly se různé odpadky. Poněvadž šel odtud vítr do alejí ve vojenském táboře, šel sem smrad z hnijících šlach, kopyt, paznehtů a kostí, které vařili do polévkových konserv.
K.u.k. Fleischkonservenfabriken flag
Királyhida
Google kartsøk
konserven.jpg
konserven.png

Das Vaterland, 2.6.1897

K.u.k. Fleischkonservenfabrik er stinkande beskrive av forfattaren i introduksjonen til Királyhida. Her vert det laga hermetikk og suppe av senar, hovar og innvollar, gjerne rotne.

Bakgrunn

K.u.k. Fleischkonservenfabrik er forfattaren sitt namn på k.u.k. Militär-Conservenfabrik, ein hermetikkfabrikk som kom i drift i november 1896 i Királyhida, ikkje i Bruck an der Leitha som det står i romanen. Den laga ikkje berre kjøthermetikk: grønsaker, supper og kaffi vart og framstild her. Franz Joseph I. æra fabrikken med ei vitjing alt 1.juni 1887 i samband med inspeksjon av Brucker Lager. Han var på fabrikken over ein time og smakte til og med på varene.

Ved starten hadde fabrikken 350 tilsette. Under fyrste verdskrigen Verdsomfattande væpna konflikt som føregjekk frå 1914 til 1918. Dannar bakteppet for romanen som desse web-sidene handlar om. arbeidde opptil 3000 her, inkludert krigsfangar. Sjølve drifta vart sett ut på kontrakt til ulike føretak men etter slutten av verdskrigen var det stopp av drifta.

Den 4 000 kvm store bygningen husar i 2010 eit handlesenter, politikontoret og ein bilrekvisitahandel, men det meste av den er ikkje lenger i bruk.

Klara Köttner-Benigni

In Királyhida war noch im Ersten Weltkrieg die „K.u.k. Militär-Conservenfabrik” (im „Schwejk” „k.u.k. Fleischkonservenfabrik”) in Betrieb. (S. 324) In ihr dürften sehr vorwiegend Fleisch-, Suppen-, Gemüse- und Kaffeekonserven hergestellt worden sein. Zumindest im Frieden waren die Rezepturen einwandfrei, wie Konrad Biricz nach deren Prüfung in Akten des Staatsarchivs (Kriegsarchivs) erklärt. Wegen kriegsbedingter Versorgungsschwierigkeiten wird die Qualität sicherlich schlechter geworden sein, aber die Bemerkung, daß dort — bereits 1915! — eine Mischung von stinkenden „verfaulten Sehnen, Hufen, Klauen und Knochen” zu „Suppenkonserven” verarbeitet wurde (S. 325), ist eine der grotesken Übertreibungen des Gourmets Hašek, dem es vor dem kulinarischen Massenbetrieb geekelt haben muß.

Eksterne lenkar

Kjelde: Petra Weiß, Klara Köttner-Benigni, Konrad Biricz

Sitat
[2.3] Dole v Mostě nad Litavou zářily světla z c. k. továrny na masité konservy, kde se pracovalo dnem i nocí a zpracovávaly se různé odpadky. Poněvadž šel odtud vítr do alejí ve vojenském táboře, šel sem smrad z hnijících šlach, kopyt, paznehtů a kostí, které vařili do polévkových konserv.
Zum Kukuruzkolbenen flag
Google søk
graf.jpg

Hotel Erzherzog Franz Ferdinand.

Zum Kukuruzkolben fekk besøk av Erkehertug Stephan under dei keisarlege og kongelege manøvrane ved Sopron i 1908. Enno i 1915 var den berre for offiserar, vanlege soldatar hadde ikkje tilgjenge. Den låg i dalen nede ved Leitha og dei raude elektriske lysa var synlege frå den forlatne fotopaviljongen i Brucker Lager.

Bakgrunn

Zum Kukuruzkolben var i fylgje forfattren ein fornem bordell ved Leitha, uvisst på kva side av elva den låg. I 1915 var det ingen etablissement med dette namnet i tvillingbyane. Ein teori er Hotel Erzherzog Franz Ferdinand (og kalla Hotel Graf) som låg ved elvebreidda nær inngangen til Brucker Lager [5]. Historia om erkehertugen sitt bordellbesøk er truleg bygd på rykte eller direkte diktning.

Kukuruz er den austerrikske varianten av det høgtyske Mais, avleia frå tyrkisk kokoroz. Det tsjekkiske ordet kukuřice har same opphav.

Eksterne lenkar

Kjelde: Klara Köttner-Benigni, Radko Pytlík, Wolfgang Gruber

Sitat
[2.3] Od opuštěného pavilónku, kde dřív za času míru fotografoval nějaký fotograf vojáky trávící zde mládí na vojenské střelnici, bylo vidět dole v údolí u Litavy červené elektrické světlo v bordelu „U kukuřičného klasu“, který poctil svou návštěvou arcivévoda Štěpán při velkých manévrech u Šoproně v roce 1908 a kde se scházela denně důstojnická společnost.

Skrivst òg:The Maize Cob Parrott At the Ear of Corn Sadlon U kukuřičného klasu cz Kukoricakalászhoz hu

Rosenhausen flag
Google søk
rosahaus.jpg

K.u.k. Mannschaftspuff, ukjendt kvar.

Rosenhaus verdt nemnd som eit gledeshus der vanlege soldatar kunne hygga seg. Det grøne lyset frå horehuset var synleg frå det nedlagde fotoatelieret i Brucker Lager.

Bakgrunn

Rosenhaus var forfattaren sitt namn på eit bordell i enten Bruck an der Leitha eller Királyhida. I 1915 var det fem offisielle bordell i byane men ingen av dei bar dette namnet. Det fanst dessutan uregistrerte bordell. Utfrå beskrivelsen å døma må det ha lege nær elva. Růžový dům kan alternativt overstejast med Das rosa Haus.

Eksterne lenkar

Kjelde: Wolfgang Gruber, Friedrich Petzneck

Sitat
[2.3] Ti chodili do „Růžového domu“, jehož zelená světla byla též vidět od opuštěného fotografického ateliéru. Bylo to roztřídění jako později na frontě, kdy mocnářství nemohlo už svému vojsku ničím jiným pomoct než přenosnými bordely u štábů brigád, takzvanými „puffy“. Byly tedy k. k. Offizierspuff, k. k. Unteroffizierspuff a k. k. Mannschaftspuff.

Skrivst òg:Růžový dům Hašek The House of Roses Parrott Rosenhaus Reiner Pink House Sadlon Rózsaház hu

Zum Erzherzog Albrechten flag
Google søk
zumalbrecht.jpg

Deutsches Kaffehaus

Zum Erzherzog Albrecht er såvidt nemnd avdi Lukáš var innom her etter å ha vore på det ungarske teateret i Királyhida der han fall for den fortryllande fru Etelka Kákonyi.

Bakgrunn

Zum Erzherzog Albrecht skal ha vore ein stor kafé og vinstove i Bruck an der Leitha der offiserar gjerne gjekk, men det finst ikkje historisk belegg for at den eksisterte. Etter forfattaren sin omtale kan det har vore Deutsches Kaffehaus der berre offiserar fekk gå. Ein anna kandidat er Hotel Erzherzog Franz Ferdinand.

Eksterne lenkar

Kjelde: Klara Köttner-Benigni, Friedrich Petzneck

Sitat
[2.3] Nadporučík Lukáš vzal si též z garderoby plášť a šel do města, kde setkal se ve velké vinárně a kavárně „U arcivévody Albrechta“ s několika důstojníky od 91. pluku.

Skrivst òg:The Archduke Albrecht Parrott At the Archduke Albert Sadlon U arcivévody Albrechta cz Albrecht főherceghez hu

Zum Kreuz des Heiligen Stephanen flag
Google søk

Zum Kreuz des Heiligen Stephan er nemnd avdi Lukáš var innom her etter å ha vore på teatret i Királyhida. Det var her han forfatta brevet til Etelka Kákonyi.

Bakgrunn

Zum Kreuz des Heiligen Stephan skal ha vore ein liten kafé/bordell i Bruck eller Királyhida, men heller ikkje denne kan historisk lokaliserast. I fylgje Klara Köttner-Benigni var bordellane i Bruck ikkje tilknytta kafear, så denne samanhengen her er nok oppdikta eller overførst ein anna stad frå. Små kafear fanst rett nok, og ein av dei var Café Pauli som passar nokså godt til omtalen.

Eksterne lenkar

Sitat
[2.3] Ve velice dobré náladě odešel do malé kavárny „U kříže sv. Štěpána“, kde zašel do malého chambre séparée, vyhnal odtamtud nějakou Rumunku, která se nabízela, že se svlékne do naha a že si s ní může dělat, co chce, poručil si inkoust, péro a dopisní papír, láhev koňaku a napsal po bedlivé úvaze toto psaní, které se mu zdálo být vůbec nejhezčím, které kdy napsal:

Skrivst òg:At the Cross of St Stephen Parrott At the Cross of St. Steven Sadlon U kříže sv. Štěpána cz Szent István keresztjéhez hu

Zum schwarzen Lammen flag
Google søk

Zum schwarzen Lamm var kneipa det Švejk og Vodička tok seg ein oppstivar før dei la i veg til Soproni utca for å overlevera det famøse brevet frå Oberleutnant Lukáš til Etelka Kákonyi.

Bakgrunn

Zum schwarzen Lamm skal ha vore ein pub i Bruck an der Leitha, men dette kan ikkje lett stadfestast. Det kan ha vore ei forvansking av Zum Schwarzen Adler, ein kafé i Altstadt. Denne gata var under fyrste verdskrigen Verdsomfattande væpna konflikt som føregjekk frå 1914 til 1918. Dannar bakteppet for romanen som desse web-sidene handlar om. Bruck sitt fornøyelseskvarter.

Ein rar oversetjingsdetalj kjem fram hjå Grete Reiner Austerriksk/tsjekkisk omsetjar og redaktør. Omsette "Švejk" og mange av Hašek sine forteljingar til tysk. Dette var den fyrste omstejingan av romanen, og opna vegen for det internasjonale ryet den fekk. Den vart gjeven ut i 1926 av Adolf Synek, og vart trykt som fylgjetong av Arbeiterwille i 1927. Reiner var frå Praha, av jødisk opphav. Ho vart deportert og myrda av nazistane. . Ho kallar den Zum roten Lamm, ein stad som faktisk kan ha eksistert i fylgje Klara Köttner-Benigni. Den låg i så fall Raiffeisengürtel 7 på enden av Altstadt. Kan Jaroslav Hašek ha blitt "retta på", og i så fall på kva grunnlag? Reiner var ikkje svært dreven i tsjekkisk men at ho skal ho gjort så banale feil som å byta om raudt og svart (červený og černý) virkar usannsynleg.

Eksterne lenkar

Kjelde: Klara Köttner-Benigni, Rudolf Stadlmayer, Konrad Biricz

Sitat
[2.3] Nadporučík zabalil se opět do deky, ze které ho Švejk vytáhl, a spal dál, zatímco Švejk putoval dál do Királyhidy. Najít Sopronyi utczu čís. 16 nebylo by bývalo tak těžké, kdyby ho náhodou nebyl potkal starý sapér Vodička, který byl přidělen k „štajerákům“, jejichž kasárna byla dole v lágru. Vodička bydlíval před léty v Praze na Bojišti, a proto při takovém setkání nezbylo nic jiného, než že oba zašli do hospody „U černého beránka“ v Brucku, kde byla známá číšnice Růženka, Češka, které byli všichni čeští jednoročáci, kteří kdy byli v lágru, nějaký obnos dlužni.

Skrivst òg:The Black Lamb Parrott Zum Roten Lamm Reiner U černého beránka cz Fekete bárányt hu At the black Ram/The Little black Ram sadlon

Invalidovnaen flag
Wikipedia czen Google kartsøk

Invalidovna dukkar opp i anekdota Švejk fortel Vodička om pub-eigaren Paroubek som jaga ein Slovak over halve Praha.

Bakgrunn

Invalidovna er ein tidlegare institusjon for krigsinvalide i Praha. Bygningen som vart sterkt skadd under flaumen i 2002 vart framtil 2013 delvis brukt av VÚA Vojenský ústřední archiv (Sentralmilitærarkivet) i Praha. .

Sitat
[2.3] Potom ještě řekl Paroubkovi, že je huncút a šaščínská bestie, tak ho milej Paroubek chyt, votlouk mu jeho pastě na myši a dráty vo hlavu a vyhodil ho ven a mlátil ho po ulici tyčí na stahování rolety až dolů na Invalidovnu a hnal ho, jak byl zdivočelej, přes Invalidovnu v Karlíně až nahoru na Žižkov, vodtud přes Židovský pece do Malešic, kde vo něj konečně tyč přerazil, takže se moh vrátit nazpátek do Libně
Na růžovém ostrověen flag
Zaběhlice 59/-, Zaběhlice
Wikipedia cz Google kartsøk
ruzovyostrov.png

Národní politika, 14.6.1903

ruzovyostrov2.png

Na růžovém ostrově var òg ein stad der Vodička hadde vore i slagsmål, rabalderet kunne høyrast heilt til Michle.

Bakgrunn

Na růžovém ostrově var ein stor restaurant med hage, eigd av Václav Růžicka. Den låg i Záběhlice på den kunstige øya med same namn (Roseøya). Staden var i drift frå 1891 til 1928 og heldt òg dansetilstellingar. Růžicka sjølv døydde i 21.februar 1924 og er gravlagd på kyrkjegarden i Zaběhlice.

Eksterne lenkar

KjeldeJaroslav Šerák Tsjekkisk Hašek-ekspert, eigar og redaktør av Virtuální muzeum Jaroslava Haška. Utgivar av Hašek sine samla dikt. Sidan 2009 i tett samarbeid med eigaren av denne web-sida, og opplysningar vert jamleg utveksla og gjensidig linka. , Česká televize

Sitat
[2.3] „Plácnu taky ženskou, Švejku, mně je to jedno, to ještě neznáš starýho Vodičku. Jednou v Záběhlicích na ,Růžovým ostrově’ nechtěla se mnou jít jedna taková maškara tančit, že prej mám voteklou hubu.
Hauptwacheen flag
Google kartsøk

Hauptwache er nemnd avdi Švejk og Vodička vart førde til arresten her etter slagsmålet i Soproni utca. Her dukkar Marek opp i soga att for fyrste gong sidan Wien, han hadde nekta å reingjera latrinene og vart bura inn. Ein stor del av handlinga i [2.4] føregår her.

Bakgrunn

Hauptwache var hovudvakta i Brucker Lager i Királyhida. Leirfengselet låg òg i denne bygningen som seinare vart riven. Det var dessutan ei andre hovudvakt, i det såkalla Neue Lager. Om det var nokon arrest i denne bygningen har det ikkje lukkast å stadfesta.

Eksterne lenkar

Sitat
[2.3] Starý sapér Vodička po celou cestu tvrdošíjně mlčel. Až teprve když vcházeli na hauptvachu, řekl zasmušile k Švejkovi: „Nepovídal jsem ti to, že Maďary neznáš?“

Skrivst òg:Main guard-house en Hauptvacha/Hauptwacha Hašek Hovudvakta nn Hlavní stražnice cz

Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

3. Švejks opplevingar i Királyhida


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 18/9-2020