Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Institusjonar

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Romanen Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse har fram til 15.september 2013 vore kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemte geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som kan rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt punkt på jorda. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta lokale. Til dømes er Kriegsministerium og U kalicha ikkje eintydige geografiske omgrep, difor vert desse frå no flytta over til denne sida.

>> Den gode soldat Švejk liste over institusjonar som er omtala i romanen (191) Syn alle
>> I. Bak fronten
Index Back Forward IV. Det ærerike samanbrotet held fram Hovudpersonen

3. Švejk tilbake i marsjkompaniet sitt

Przemyśl bybaden flag
Google søk

Przemyśl bybad vart vitja a major Derwota som måtte gjenfinna apetitten dagen etter den gigantiske festen og det resulterande opphaldet i cella til Švejk.

Bakgrunn

Przemyśl bybad er enno ikkje identifisert.

Sitat
[4.3] Major na strážnici nedělal už žádných výstupů, zcela odměřeně poručil, aby došli pro drožku, a za drkocání drožky po mizerném dláždění Přemyšlu měl v hlavě jen ty představy, že delikvent je blbec prvního řádu, ale že to bude patrně přece jen nevinné hovado, a pokud se týká jeho, majora, že mu nic jiného nezbývá, než aby se buď zastřelil ihned, jak přijede domů, nebo aby si poslal pro plášť a šavli ke generálovi a jel se vykoupat do městských lázní a po vykoupání zastavil se ve vinárně u Vollgrubera, spravil si povšechně chuť a na večer objednal si po telefonu lístek na představení do městského divadla.

Skrivst òg:Přemyšl městské lazné cz Przemyśl City Baths en

Vollgruberen flag
Google søk

Vollgruber (eller vinstova like ved) vart vitja av major Derwota som måtte restituera apetitten sin dagen etter gigantfesten og den påfylgjande overnattinga i Švejk si celle.

Bakgrunn

Vollgruber var ein stad i Przemyśl omtala gjennom vinbaren like ved. Den kan enno ikkje identifiserast. I fylgje Radko Pytlík Framståande tsjekkisk skribent og literaturhistorikar (1928-), leiande ekspert på Hašek, har skrive mange bøker om forfattaren av Švejk. Rekna som den fremste nolevande kjenneraren av livet og forfattarskapet til Hašek. eksisterte den faktisk. Det kan òg ha vore namnet på sjølve vinstova.

KjeldeRadko Pytlík Framståande tsjekkisk skribent og literaturhistorikar (1928-), leiande ekspert på Hašek, har skrive mange bøker om forfattaren av Švejk. Rekna som den fremste nolevande kjenneraren av livet og forfattarskapet til Hašek.

Sitat
[4.3] Major na strážnici nedělal už žádných výstupů, zcela odměřeně poručil, aby došli pro drožku, a za drkocání drožky po mizerném dláždění Přemyšlu měl v hlavě jen ty představy, že delikvent je blbec prvního řádu, ale že to bude patrně přece jen nevinné hovado, a pokud se týká jeho, majora, že mu nic jiného nezbývá, než aby se buď zastřelil ihned, jak přijede domů, nebo aby si poslal pro plášť a šavli ke generálovi a jel se vykoupat do městských lázní a po vykoupání zastavil se ve vinárně u Vollgrubera, spravil si povšechně chuť a na večer objednal si po telefonu lístek na představení do městského divadla.
Przemyśl byteateren flag
Google søk

Przemyśl byteater er nemnd i samband med major Derwota sin tunge dag etter at han hadde vakna i cella med Švejk. Fyrst på kvelden etter ein tur i bybadet og ein visitt på vinstova Vollgruber kom han seg til å bestilla ein billett til ei forestilling i byteateret.

Bakgrunn

Przemyśl byteater er enno ikkje identifisert.

Sitat
[4.3] Major na strážnici nedělal už žádných výstupů, zcela odměřeně poručil, aby došli pro drožku, a za drkocání drožky po mizerném dláždění Přemyšlu měl v hlavě jen ty představy, že delikvent je blbec prvního řádu, ale že to bude patrně přece jen nevinné hovado, a pokud se týká jeho, majora, že mu nic jiného nezbývá, než aby se buď zastřelil ihned, jak přijede domů, nebo aby si poslal pro plášť a šavli ke generálovi a jel se vykoupat do městských lázní a po vykoupání zastavil se ve vinárně u Vollgrubera, spravil si povšechně chuť a na večer objednal si po telefonu lístek na představení do městského divadla.

Skrivst òg:Přemyšl městské divadlo cz Przemyśl City Theatre en

Bartůňkův mlýnen flag
Kunratice
Wikipedia cz Google kartsøk

Bartůňkův mlýn er del av anekdota om Herr Hauber frå Nusle som hadde vore på sundagstur her då han vart knivstukken.

Bakgrunn

Bartůňkův mlýn er ei mølle ved Kunratický potok (Kunraticebekken) i det sør-austlege Praha. Den vert og kalla Dolní mlýn og Kunratický mlýn.

Jaroslav Šerák: Je to Dolejší mlýn, Dolní mlýn. Má dodnes č.p. 45 a podle skizzy Josefského katastru z roku 1841 ho vlastnil skutečně Johann Bartůněk.

Sitat
[4.3] Takovej člověk musí bejt skromnej a trpělivej. V Nuslích je nějakej pan Hauber, toho jednou v neděli v Kundraticích na silnici píchli omylem nožem, když šel z výletu od Bartůňkovýho mlejna. A von s tím nožem v zádech přišel až domů, a když mu žena svlíkala kabát, tak mu ho pěkně vytáhla ze zad a dopoledne už s tím nožem rozkrajovala maso na guláš, poněvadž byl ze solingenský vocele a pěkně nabroušenej a voni měli doma všechny nože pilkovatý a tupý.

Skrivst òg:Bartůněk's Mill Parrott Bartůněk's mill Sadlon

Index Back Forward IV. Det ærerike samanbrotet held fram Hovudpersonen

3. Švejk tilbake i marsjkompaniet sitt


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 18/9-2020