Feldkurát Jan Ev. Eybl

První světová válka v denících feldkuráta P. Jana Evangelisty Eybla

Zdroj: Minulostí Berounska. © Státní okresní archiv Beroun

Odkazy

Fotografie: SOkA Beroun (Jomar Hønsi). ÖStA (Miha Šimac)