TipCon Newsfootball

Sat, 14 Aug 2021Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, upåverka av pandemiar og nedslåande økonomiske resultat.

Rundar
16
Nettogevinst
13444
Bruttogevinst
34180
Gevinst (%)
164.8
Siste utbetaling
0
Utgifter
20736
Innskot
4677
Balanse
18121