TipCon Newsfootball

Sat, 10 Aug 2019Ny sesong

Ny Premier League sesong startar laurdag 9. august og pengemaskina TipCon er som vanleg klare i start-gropa.

Rundar
2
Nettogevinst
-2094
Bruttogevinst
498
Gevinst (%)
19.2
Siste utbetaling
498
Utgifter
2592
Innskot
18078
Balanse
15984