TipCon Nyttfootball

Sat, 14 Aug 2021Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, upåverka av pandemiar og nedslåande økonomiske resultat.

Rundar
29
Nettogevinst
6216
Bruttogevinst
43800
Gevinst (%)
116.5
Siste utbetaling
623
Utgifter
37584
Innskot
4344
Balanse
10560