Tooltip container
Hovudpersonen

Der brave Soldat Schwejk

Hovudpersonen Change languageChange language

Orte

Novel on-lineŠvejk MuseumBibliografieLiterární ArchivŠvejk CentralBlogTravel diaryKontakt

Zu diesem Buch ist mir in der gesamten Literatur kein Gegenstück bekannt. Kurt Tucholsky.

Haus nummer 185, Lipnice nad Sázavou. Schwejk und Hašek vor der Tür. Heute ist das Haus ein Museum, den Verfassern gewidmet.

Willkommen auf der ersten und einzigen skandinavischen Website über den unsterblichen Braven Soldaten Schwejk und seinen Erschaffer Jaroslav Hašek. Die Webseiten liegen derzeit überwiegend nur auf Norwegisch und English vor, mit folgenden Ausnahmen:

  • Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen zum Thema Schwejk auch in deutscher Sprache.

Der Autor dieser Webseiten empfiehlt Ihnen einen Besuch in Lipnice nad Sazavou, dem Dorf, in dem ein wesentlicher Teil der Geschichten von Švejk geschrieben und auch der Verfasser Hašek beerdigt wurde. Es gibt dort keinen besseren Ort für Unterkunft und Essen, als die komfortable Pension česká koruna, die heute von den Nachkommen des Schriftstellers geführt wird.

>> Orte Liste der Orte, die im Roman erwähnt sind (592) alle zeigen
>> I. Im Hinterlande
>> II. An der Front
>> III. Die glorreiche Zusammenbruch
Index Back Forward III. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Přes Uhry)

Custozaen flag
Wikipedia czdeenit KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.

Auch geschrieben:Custozza Hašek

Aspernen flag
Wikipedia czdeenfr KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Tento se napil, učiniv mocný doušek. ,Zaplať bůh tisíckrát,’ zvolal, namáhaje se políbiti ruku svému veliteli. ,Jak dlouho sloužíš?’ otázal se tento. ,Přes čtyřicet let, pane maršálku! U Ošper dobyl jsem zlaté medalie. Také u Lipska jsem byl, dělový kříž mám rovněž, pětkrát jsem byl smrtelně raněn, ale teď je se mnou dočista konec.

Auch geschrieben:Ašper Hašek Ošpry cz

Voticeen flag
Wikipedia czde KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] „Kdyby bylo už jednou toho trápení konec,“ bědoval Baloun. „už jednou jsem měl na mále na manévrech u Votic. Tam jsme šli vo hladu a žízni, a když k nám přijel batalionsadjutant, tak jsem vykřik: ,Dejte nám vodu a chleba!’
Esseggen flag
Wikipedia czdeenhrhunnno KarteSuchen
osijek.jpg
osijek2.png

IR 91 Osijek

Böhmerwalds Söhne im Felde1924-1928.

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] V Oseku v Charvatsku nám přinesli do vagonu dva páni od veteránů velký kotel pečeného zajíce, a to už jsme nevydrželi a vylili jsme jim to všechno na hlavu.

Auch geschrieben:Osek Chodounský Osijek cz Eszék hu Vosek Švejk

Literatur

Kroatienen flag
Wikipedia czdeenhrhuno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] V Oseku v Chorvatsku nám přinesli do vagonu dva páni od veteránů velký kotel pečeného zajíce, a to už jsme nevydrželi a vylili jsme jim to všechno na hlavu.

Auch geschrieben:Chorvatsko cz Croatia en Hrvatska hr

Kaposfalvaen flag
KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Z těch jsme nic jiného nejedli než mozeček. V Kapošfalvě házeli nám Maďaři do vagonů celé kusy pečených prasat a jeden kamarád dostal celou pečenou vepřovou hlavou tak do lebky, že potom toho dárce honil s überschwunkem přes tři koleje. Zato už v Bosně jsme ani vodu nedostali.

Auch geschrieben:Kapošfalva cz

Klároven flag
Wikipedia cz KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Toto psaní bylo vynuceno okolnostmi, když kuchař okultista nadobro si rozlil ocet s plukovníkem Schröderem, který mu dosud držel palec, ale na kterého se při večeři na rozloučenou s důstojníky maršbatalionu opět, nešťastnou náhodou, nedostala porce rolované telecí ledviny, a plukovník Schröder ho poslal s marškumpačkou do pole, svěřiv důstojnickou kuchyni pluku nějakému nešťastnému učiteli z ústavu slepců na Klárově.
Indiaen flag
Wikipedia czdeennnno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Tak jsem si vzal sváteční šaty a šel jsem jednou do musejní knihovny a vypůjčil jsem si takovou jednu knížku o tom stěhování duší se svým kamarádem, a tam jsem se dočetl, že jeden indickej císař se proměnil po smrti v prase, a když to prase zapíchli, že se proměnil v opici, z opice stal se jezevcem a z jezevce ministrem.
Wieselburgen flag
Wikipedia czdeenhunn KarteSuchen Švejkova cesta
moson.jpg

Moson. Mosonmagyaróvári pályaudvar, 17.12.1909

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Vlak zastavil se na stanici Mošon. Byl již večer a nikoho nepouštěli z vagonů. Když se hnuli, ozval se z jednoho vagonu silný hlas, jako by chtěl přehlušit rachocení vlaku. Nějaký voják z Kašperských Hor v nábožné náladě večera opěval hrozným řevem tichou noc, která se blížila k uherským rovinám:
Gute Nacht! Gute Nacht! Allen Müden sei’s gebracht. Neigt der Tag stille zur Ende, ruhen alle fleiß’gen Hände, bis der Morgen ist erwacht. Gute Nacht! Gute Nacht!
„Halt Maul, du Elender,“ přerušil někdo sentimentálního zpěváka, který umlkl. Stáhli ho od okna.

Auch geschrieben:Mošon Hašek Moson cz

Sardinienen flag
Wikipedia czdeenitnnno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko, v anglo-francouzské kumpanii u Sevastopolu, při povstání boxerů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány...“

Auch geschrieben:Sardinie cz Sardaigne fr Sardegna it

Sewastopolen flag
Wikipedia deennoru KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko, v anglo-francouzské kumpanii u Sevastopolu, při povstání boxerů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány...“

Auch geschrieben:Sevastopol cz Севастополь ru/uk

Chinaen flag
Wikipedia czdeennnno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko, v anglo-francouzské kumpanii u Sevastopolu, při povstání boxerů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány...“

Auch geschrieben:Kina cz China en

Sachsenen flag
Wikipedia czdeenno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Jest tam důkladně popsána, pane hejtmane, methoda, o které jste nám vypravoval. Vynálezcem jejím je plukovník Kircher, sloužící za Napoleona I. ve vojsku saském. Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane.

Auch geschrieben:Sasko cz Saxony en

Wiener Neustadten flag
Wikipedia czdeen KarteSuchen Švejkův slovník
therak.jpg

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče. Methoda ta zdokonalena nadporučíkem Fleissnerem v knize ,Handbuch der militärischen Kryptographie’, kterou si každý může koupit v nakladatelství vojenské akademie ve Víd. Novém Městě. Prosím, pane hejtmane.“

Auch geschrieben:Vídeňské Nové Město cz Bécsújhely hu

Raaben flag
Wikipedia czdeenhunnno KarteSuchen Švejkova cesta
gyor.jpg

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Hejtman Ságner mezitím počal ze zoufalství číst nešťastnou knihu Hříchy otců, a když vlak stanul na nádraží v Rábu, sklapl přečtené stránky a poznamenal: „Tenhle Ludwig Ganghofer nepíše špatně.“ Nadporučík Lukáš první vyřítil se, ze štábního vagonu a šel k vagonu, kde nalézal se Švejk.

Auch geschrieben:Ráb cz

Bakonywalden flag
Wikipedia deenhunn KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] „Já jsem byl, jak povídám,“ zněl na opuštěné koleji měkký hlas Švejkův, „taky téhož mínění. Jednou jsem koupil krvák vo Róžovi Šavaňů z Bakonskýho lesa a scházel tam první díl, tak jsem se musel dohadovat vo tom začátku, a ani v takovej raubířskej historii se neobejdete bez prvního dílu.

Auch geschrieben:Bakonský les cz

Semlinen flag
Wikipedia csdeenhunosr KarteSuchen
zemun_most.png

Budivoj31.7.1914.

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Als der Brucken war geschlagen, daß man kunnt’ mit Stuck und Wagen frei passier’n den Donaufluß, bei Semlin schlug man das Lager, alle Serben zu verjagen...

Auch geschrieben:Zemun cz Zimony hu Земун sr

Veronaen flag
Wikipedia czdeenitnnno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] In, Verona langes Hoffen, als mehr Truppen eingetroffen, fühlt und rührt der Held sich frei...
Anloyen flag
Wikipedia frnlwa KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Mým vzorem je německý profesor Udo Kraft. Narodil se roku 1870, nyní ve světové válce přihlásil se dobrovolně a padl 22. srpna 1914 v Anloy. Před svou smrtí vydal knihu ,Sebevýchova pro smrt za císaře’.

Auch geschrieben:Anloe wa

Nördlingenen flag
Wikipedia deensv KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.
Zentaen flag
Wikipedia czdeen KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.

Auch geschrieben:Zenta cz Zenta hu Сента sb

Caldieroen flag
Wikipedia deenfrit KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.
Santa Luciaen flag
Wikipedia czenit KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.

Auch geschrieben:Santa Lucie cz

Trautenauen flag
Wikipedia czdeenno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.

Auch geschrieben:Trutnov cz

Komornen flag
Wikipedia czdeenhunosk KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[II.4] Rozumíte mně, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v ,Komárenském večerníku’, kde se o vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kakonyiovou přímo v jídelně při obědě u přítomnosti jejího manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku.“

Auch geschrieben:Komárom cz Komárno sk

Helgolanden flag
Wikipedia czdedken KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Generál Biegler rozsvěcuje elektrickou lampičku. Vidí, že má štábní mapu na kolenou. Ale je to námořní mapa helgolandského pobřeží z roku 1864, ve válce rakousko-pruské proti Dánsku za Šlesvik.

Auch geschrieben:Heligoland en

Dänemarken flag
Wikipedia czdedkennnno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Generál Biegler rozsvěcuje elektrickou lampičku. Vidí, že má štábní mapu na kolenou. Ale je to námořní mapa helgolandského pobřeží z roku 1864, ve válce rakousko-pruské proti Dánsku za Šlesvik.

Auch geschrieben:Dánsko cz Denmark en

Schleswigen flag
Wikipedia czdedkenno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Generál Biegler rozsvěcuje elektrickou lampičku. Vidí, že má štábní mapu na kolenou. Ale je to námořní mapa helgolandského pobřeží z roku 1864, ve válce rakousko-pruské proti Dánsku za Šlesvik.

Auch geschrieben:Šlesvik Hašek Šlesvicko cz Slesvig dk Schleswig en

Literatur

Liebertwolkwitzen flag
Wikipedia de KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Auch geschrieben:Liebertkovice Hašek

Literatur

Wachauen flag
Wikipedia de KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Auch geschrieben:Wachava Hašek

Lindenauen flag
Wikipedia de KarteSuchen
lindenau.jpg

Ansicht von Lindenau nach der Völkerschlacht, 1815

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Literatur

Betlehemen flag
Wikipedia czdeennnno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Jeli kolem skupiny, kde rezavý kaprál-anděl měl právě jednoho nemotorného rekruta-anděla v parádě, mlátil mu pěstí do břicha a řval na něho: „Rozevři lepší svou držku, svině betlémská. Takhle se volá ,Alelujá’?

Auch geschrieben:Betlém cz

Libanonen flag
Wikipedia czdeenno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] To bych rád věděl, který vůl tě sem, ty dobytku, pustil do ráje. Zkus to ještě jednou... Hlahlehluhja? Cože, bestie, ještě nám tady v ráji huhňáš... Zkus to ještě jednou, cedre libanonský.“

Auch geschrieben:Lebanon en

Jordanen flag
Wikipedia czdeenno KarteSuchen
jordan.jpg

Das interessante Blatt23.9.1915.

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Ujížděli dál a za nimi ještě dlouho bylo slyšet úzkostlivé řvaní huhňavého anděla-rekruta „Hla-hle-hlu-hjá“ a křik anděla-kaprála „A-le-lu-já, a-le-lu-já, ty krávo jordánská!“

Auch geschrieben:Jordán cz

Donauen flag
Wikipedia czdeennnno KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] 2.4) „Ale kdo by na takový věci myslel,“ odpověděl Vodička, „my jsme svý udělali a vo věci ostatní jsme neměli žádnou starost. Tam to bylo úplně lehký. Každej den někdo zmizel, a ani už to z Driny nelovili. Plaval tam nadmutej čúžák vedle našeho rozflákanýho landveráka hezky po Drině do Dunaje. Někteří nezkušení, když to viděli ponejprv, tak dostali malinkou horečku.“

3.1) Nad Budapeští bylo již vidět záři světel a nad Dunajem přeskakoval reflektor.

Auch geschrieben:Dunaj cz Danube en Duna hu

Linzen flag
Wikipedia czdeennn KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] A kadet Biegler vrtěl sebou čím dál nepokojněji, a jeho nový sen byl velice fantastický. Obhajoval Linec ve válce o dědictví rakouské. Viděl reduty, retranchementy a palisády kolem města. Jeho hlavní stan byl proměněn v ohromnou nemocnici. Všude kolem váleli se nemocní a drželi se za břicho. Pod palisádami města Lince projížděli se francouzští dragouni Napoleona I.

Auch geschrieben:Linec cz

Újbudaen flag
Wikipedia deenhu KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] Tak se stalo, že statečný kadet Biegler byl odvezen do vojenské isolační nemocnice v Új Buda. Jeho podělané kalhoty ztratily se ve víru světové války.

Auch geschrieben:Új Buda Hašek

Tarnoven flag
Wikipedia czdeennnnopl KarteSuchen
tarnow.jpg

Das interessante Blatt27.5.1915.

tarnok.png

Székesfehérvári Hírlap 9.8.1911.

tarnok1.png

Nachrichten über Verwundete und Verletzte29.6.1915.

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[III.1] „Pište,“ řekl štábní lékař: „Kadet Biegler, 13. pochodový prapor, 11. pochodová setnina, 91. pluk, na pozorování do cholerových baráků v Tarnově. Nositel cholerových bacilů...“ A tak se stal z kadeta Bieglera, nadšeného bojovníka, nositel cholerových bacilů.

Dank: Tamás Herczeg

Refs
aNachrichten über Verwundete und KrankeNachricthen über Verwundete und Kranke29.6.1915
Index Back Forward III. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Přes Uhry)


© 2008 - 2023 Jomar Hønsi Zuletzt aktualisiert: 14.5.2023