Tooltip container
Hovudpersonen

Dobrý voják Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language

Místa

Novel on-lineŠvejk MuseumBibliografieLiterární ArchivŠvejk CentralBlogTravel diaryKontakt

Zu diesem Buch ist mir in der gesamten Literatur kein Gegenstück bekannt. Kurt Tucholsky.

Domek č. 185, Lipnice nad Sázavou. Švejk a jeho tvůrci při práci. V domě je teď muzeum věnované spisovateli.

Vítejte na první a jediné skandinávské webové stránce věnované nesmrtelnému Dobrému vojáku Švejkovi a jeho autorovi Jaroslavu Haškovi. Stránky jsou zatím z velké části k dispozici pouze v norštině a angličtině. Proto doporučuji následující odkazy:

  • Stranka Jaroslava Šeráka s vyčerpávajícími informacemi o Švejkovi.
  • Sekce odkazy na této stránce obsahuje část informací v češtině.
  • Několik online verzí Švejka už existuje, naleznete je v sekci zdroje.

Autor těchto stránek doporučuje návštěvu Lipnice nad Sázavou, místa, kde byla většina Švejka napsána a kde je autor pohřben. A neexistuje tam lepší místo k pobytu, než komfortní penzion a hospoda Česká Koruna spravované autorovými potomky.

>> Místa Seznam míst zmíněných v románu (592) ukázat vše
>> I. V Zazemí
>> II. Na frontě
>> III. Slavný vyprask
Index Back Forward IV. Pokračovaní slavného vypraska Hovudpersonen

1. Švejk v transportu ruských zajatců

Hostýnen flag
Wikipedia czdeen MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Hm - znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská? Ten vám natřel prdel pod Hostýnem. To ste vod nás jeli, vy klucí tatarský, z Moravy svinským krokem. Vás ve vašich čítankách neučejí, jako nás to učívali. Znáš hostýnskou panenku Marii? To se ví, že neznáš - ta byla taky při tom, však voni vás, kluky tatarský, tady v zajetí pokřtějí.“
Dobromilen flag
Wikipedia deenpluk MapaHledat Švejkova cesta
dobromil.jpg

Eine Bilderreihe aus den Kampfgebieten der 25. Reserve-Division 1914-1916.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice. V Dobromilu, na etapě v kanceláři, jednoho po druhém zapisovali, což šlo velice ztěžka, poněvadž ze všech 300 zajatců, které do Dobromilu přihnali, nikdo nerozuměl ruštině šikovatele, který tam seděl za stolem a který se přihlásil kdysi, že umí rusky, a jako tlumočník vystupoval nyní ve východní Haliči.

Také písemný:Добромиль ua

Literature

Niżankowiceen flag
Wikipedia depluk MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice.

Také písemný:Nižankovice Hašek Нижанковичі ua

Literature

Pragaen flag
Wikipedia czdeenpl MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] „To nemusíš zapírat,“ pokračoval s určitostí šikovatel tlumočník, „každý z vás zajatců, který uměl německy, byl žid, a basta. Jak se jmenuješ? Švejch? Tak vidíš, co zapíráš, když máš takové židovské jméno? U nás se nemusíš bát přiznat se k tomu. U nás v Rakousku se nedělají pogromy na židy. Odkuď jsi? Aha, Prága, á to znám, to znám, to je u Varšavy. Taky jsem tu měl před týdnem dva židy z Prágy od Varšavy, a tvůj pluk, jaké má číslo? 91?“

Také písemný:Prága Hašek

Literature

Jerevanen flag
Wikipedia czdeennnnoru MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Eriwan de Yerevan en Ереван ru

Kavkazen flag
Wikipedia czdeennnnoru MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Caucasus en Кавказ ru

Tbilisien flag
Wikipedia czdeennnru MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Tiflis de Тбилиси ru

Židohoušťen flag
Wikipedia cz MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] To u nás máme přeci lepší jména, jako ten farář v Židohoušti, kterej se jmenoval Vobejda.“
Lubaczówen flag
Wikipedia deenpluk MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Časně ráno změnilo vojenské stavební velitelství disposice a usneslo se, že ona skupina zajatců, ve které byl Švejk, bude dopravena přímo do Přemyšlu k obnovení trati Přemyšl-Lubaczów.

Také písemný:Любачів ua

Literature

Přemyšlen flag
Wikipedia czdeennopl MapaHledat Švejkova cesta Švejkův slovník
przemysl.jpg

Przemyśl Rynek, 3.7.2015

przemysl3.png

Kurjer Lwowski23.3.1915 (10.3) .

przemysl2.jpg

Světozor24.10.1914.

przemysl.png

Prager Abendblatt4.6.1915.

Přemyšl er namngjeven 25 gonger i The Good Soldier Švejk.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[I.14.4] Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky.
[II.3] „Někdy,“ řekl Švejk, „se zas v gefechtu člověku udělá špatně, člověk si něco zvoškliví. Vypravoval v Praze na Pohořelci na ,Vyhlídce’ jeden nemocnej rekonvalescent od Přemyšlu, že tam někde pod festungem přišlo k útoku na bajonety a proti němu se vobjevil jeden Rus, chlap jako hora, a mazal si to na něho s bajonetem a měl pořádnou kapičku u nosu. Jak se mu von podíval na tu kapičku, na ten vozdr, že se mu hned udělalo špatně a musel jít na hilfsplac, kde ho uznali zamořenýho cholerou a odpravili do cholerovejch baráků do Pešti, kde se taky vopravdu nakazil cholerou.“
[II.3] Když jsme byli na frontě u Přemyšlu, tak tam byl s námi hejtman Jetzbacher, svině, které nebylo rovno pod sluncem.
[IV.1] Potom je přejímal major Wolf, vládnoucí tou dobou nad všemi zajatci pracujícími na opravách v pevnosti Přemyšlu a okolí. To byl důkladný člověk. Měl u sebe celý štáb tlumočníků, kteří vybírali ze zajatců specialisty ku stavbám podle jejich schopností a předběžného vzdělání.

Zdroj: Grzegorz Karnas, Dariusz Hop

Také písemný:Перемишль ua

Literature

Milatynen flag
Wikipedia plruuk MapaHledat
milatyn.jpg

Das Infanterieregiment Nr.91 am Vormarsch in Galizien

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Zdroj: Jaroslav Křížek, VÚA

Také písemný:Milijatin Hašek Milatyn pl Милятин ua

Literature

Bubnówen flag
Wikipedia plruuk MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Také písemný:Bubnovo Hašek Бубнов ru Бубнів ua

Literature

Milánen flag
Wikipedia czdeenitnnno MapaHledat
milano.jpg

"Světem letem", Enrique Stanko Vráz 1896.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Všechny lidi, který potkával na ulici, viděl buď na nádraží v Miláně, nebo s nimi seděl ve Štýrským Hradci v radničním sklepě při víně.

Také písemný:Mailand de Milan en Milano it

Berounkaen flag
Wikipedia czdeennn MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] „Vím, vod 91. regimentu mne už jistě hledají, ale jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku vo tom, jak se lidi dobrovolně převlíkají do cizích šatů. Roku 1908 někdy v červenci koupal se knihař Božetěch z Příčný ulice v Praze na Zbraslavi ve starým rameni Berounky.

Také písemný:Beraun de

Dobříšen flag
Wikipedia czdeen MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Nemusejí se bát vlézt do nich. Vodvšivený jsou před tejdnem u okresu v Dobříši. Podruhý si dají lepší pozor na toho, s kým se koupají. Ve vodě vypadá každej nahej člověk jako poslanec, a je to třeba vrah.
Chuchleen flag
Wikipedia czen MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Vyhýbal se okresní silnici a šel přes luka po pěšinkách a setkal se s četnickou patrolou z Chuchle, která vandráka zatkla a odvedla druhého dne ráno na Zbraslav k okresnímu soudu, neboť to by moh říct každý, že je Josef Božetěch, knihař z Příčný ulice v Praze, čís. 16.“

Literature

Index Back Forward IV. Pokračovaní slavného vypraska Hovudpersonen

1. Švejk v transportu ruských zajatců


© 2008 - 2023 Jomar Hønsi Poslední aktualizace: 14.5.2023