TipCon Nyttrss

Sat, 22 Apr 2023Bjarte takkar for seg

BNY har bestemt seg for slutta i TipCon. Leiinga ynskjer med dette å takka for god innsats gjennom snart 13 sesongar. Laget ESS og KHO består i beste velgåande.

Sat, 05 Aug 2023Ny sesong

Ein del endringar i stallen før sesongstart. TAA og KRS takkar for seg og dermed vert det for fyrste gong sidan 2011 oppretta eit nytt lag som består av MBR og BRA. FHP har òg kasta inn handkledet og hans plass i team JBL vert teken av TFL.

Rundar
34
Nettogevinst
-26491
Bruttogevinst
17573
Gevinst (%)
39.9
Siste utbetaling
1080
Utgifter
44064
Innskot
28061
Balanse
1570