TipCon Nyttrss

Sat, 05 Aug 2023Ny sesong

Ein del endringar i stallen før sesongstart. TAA og KRS takkar for seg og dermed vert det for fyrste gong sidan 2011 oppretta eit nytt lag som består av MBR og BRA. FHP har òg kasta inn handkledet og hans plass i team JBL vert teken av TFL.

Rundar
24
Nettogevinst
-17102
Bruttogevinst
14002
Gevinst (%)
45.0
Siste utbetaling
1469
Utgifter
31104
Innskot
13907
Balanse
-3195