TipCon Nyttrss

Sat, 05 Aug 2023Ny sesong

Ein del endringar i stallen før denne sesonge. TAA og KRS takkar for seg og dermed vert det oppretta eit nytt lag. FHP har òg kasta inn handkledet og hans plass i team JBL vert teken av TFL.

Rundar
13
Nettogevinst
-8669
Bruttogevinst
8179
Gevinst (%)
48.5
Siste utbetaling
0
Utgifter
16848
Innskot
12657
Balanse
3988