TipCon Newsrss

Sat, 10 Aug 2019Ny sesong

Ny Premier League sesong startar laurdag 9. august og pengemaskina TipCon er som vanleg klare i start-gropa.

Rundar
29
Nettogevinst
-28030
Bruttogevinst
9554
Gevinst (%)
25.4
Siste utbetaling
0
Utgifter
37584
Innskot
18876
Balanse
-9154