TipCon Newsfootball

Sat, 14 Aug 2021Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, upåverka av pandemiar og nedslåande økonomiske resultat.

Rundar
5
Nettogevinst
-2220
Bruttogevinst
4260
Gevinst (%)
65.7
Siste utbetaling
0
Utgifter
6480
Innskot
4077
Balanse
1857