TipCon Newsfootball

Sat, 14 Aug 2021Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, upåverka av pandemiar og nedslåande økonomiske resultat.

Rundar
13
Nettogevinst
16812
Bruttogevinst
33660
Gevinst (%)
199.8
Siste utbetaling
2396
Utgifter
16848
Innskot
4377
Balanse
21189