TipCon Nyttrss

Sat, 06 Aug 2022Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, med eit positivt utgangspunkt etter ein av våre betre sesongar. Gevinsten vart rettnok berre på 4920,- etter ei stygg rekkje på vårparten.

Rundar
29
Nettogevinst
-5380
Bruttogevinst
32204
Gevinst (%)
85.7
Siste utbetaling
0
Utgifter
37584
Innskot
18441
Balanse
13061