TipCon Nyttfootball

Sat, 06 Aug 2022Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, med eit positivt utgangspunkt etter ein av våre betre sesongar. Gevinsten vart rettnok berre på 4920,- etter ei stygg rekkje på vårparten.

Rundar
22
Nettogevinst
-11051
Bruttogevinst
17461
Gevinst (%)
61.2
Siste utbetaling
5177
Utgifter
28512
Innskot
17243
Balanse
6192