Tooltip container
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Kart

Romanen på nettŠvejk MuseumLiterární ArchivFacebookŠvejk CentralBlogReisedagbokKontakt

Dette kartet viser ruta til Den gode soldaten Švejk frå Praha til fronten i Galicia. Lista over geografiske namn er sortert i kronologisk rekkjefylgje. Teksten som omtalar stadene Švejk vitja kjem fram ved å klikka på stadsmarkørane, i lista på sida eller på "Vis detaljar"-knappen.

Kartet viser korleis namna vart skrivne i 1914 på det offisielle språket på dei respektive stadene. Dette skil seg ofte frå namna Jaroslav Hašek brukte. Dei ulike oversetjingane av romanen kan på si side bruka namn som er ulike både Hašek sine og dei som på den tida var offisielle. Spesielt den tyske oversetjinga (som den norske dels er bygd på), utpregar seg med dette.

lengre opphald lengre opphald kort opphald kort opphald

Vitja stader


© 2009 - 2021 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 29.7.2021